Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä 6.–12.9. juhlitaan yhteistä kulttuuriperintöä – lähellä, verkossa ja omatoimisesti

2.9.2021 Tiedote

Kulttuuriympäristöpäivät nostaa esille yhteistä kulttuuriperintöä monenlaisilla paikallisten järjestäjien tapahtumilla. Tänä vuonna kulttuuriperintöä esitellään myös lukuisin verkkonäyttelyin, omatoimitapahtumin ja kampanjoin, joihin kuka vain voi ottaa osaa, mistä päin tahansa.

Kulttuuriperintöön voi tutustua myös etsimällä omalta lähiseudulta kiinnostava kohde ja vierailemalla siellä oman porukan kesken. Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään tänä vuonna 6.–12. syyskuuta.

Päivien kaikki tapahtumat löytyvät osoitteesta: www.kulttuuriymparistopaivat.fi/tapahtumat.

Ovet auki kulttuuriperintöön – lähellä, verkossa ja omatoimisesti

Vuonna 2021 Rajaton ja avoin -teeman myötä Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä ylitetään rajoja ja tutustutaan avoimesti kulttuuriperintöön – niin pienimuotoisissa lähitapahtumissa, verkossa kuin omatoimisesti. Rakennusperintöön tutustaan avointen ovien tapahtumissa, kävelykierroksilla ylitetään aikakausia tutustuen paikalliseen historiaan ja verkossa avataan kulttuuriperintöä eri näkökulmista.

Suuntaisitko opastetulle kävelykierrokselle Jyväskylään tai liittyisitkö niittotalkoisiin Sääksämäellä? Vai omatoimikävelylle Helsingin Kallioon ystävien kanssa ja verkon kautta kuulemaan lisää Uudenmaan arkkitehtuurista?

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät tarjoaa myös hyvän tilaisuuden tutustua oman lähiympäristön kulttuuriperintöön. Etsi kiinnostava kohde lähistöltä ja suuntaa sinne retkeilemään – retkitunnelmat voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kulttuuriympäristöpäivät.

Kulttuuriympäristöjä juhlitaan ympäri Euroopan

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien viettoon, englanniksi European Heritage Days, osallistuu vuosittain jopa 30 miljoonaa ihmistä 50 Euroopan maassa. Teemavuodet ovat yhteisiä kaikille maille ja Euroopassa juhlitaan tänä vuonna teemalla Inclusive Heritage – Heritage for Everybody.

Kulttuuriympäristöpäivien tarkoituksena on lisätä oman lähiympäristön arvostusta ja sen vaalimista. Suomen runsaat tapahtumat saavat kansallisen tapahtumakalenterin lisäksi Euroopan laajuista huomiota kansainvälisellä sivustolla www.europeanheritagedays.com.

Päiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoivat Museovirasto, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Suomen museoliitto ja ympäristöministeriö.

#kulttuuriympäristöpäivät #rajatonjaavoin #EHDs

Lisätietoja: