Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä teki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yhdessä syömisestä

30.5.2017 Tiedote

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tiedote

Suomen Kotiseutuliitto on mukana työryhmässä ja kannustaa syömään yhdessä

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolle kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se haastaa kaikki ihmiset osallistumaan Syödään yhdessä kaiken maailman maisemissa -tapahtumaan 26.8.-10.9.2017.

Työryhmä korostaa sitoumuksessaan yhteisöllisyyden merkitystä, lähiympäristöä ilon ja elämysten tarjoajana sekä kaikkien mahdollisuutta vaikuttaa kestävään kehitykseen omilla valinnoillaan. Yhdessä syöminen on yksi luontevimmista ja hauskimmista tavoista tuoda ihmiset yhteen ja lisätä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Viihtyisä kulttuuriympäristö voi olla ratkaisevassa roolissa yhdessä syömisen mahdollistajana ja innoittajana.

Kaikki on kutsuttu kulttuuriympäristöpäiville

Kulttuuriympäristöpäivät on koko Euroopan laajuinen tapahtumakokonaisuus, joka juhlistaa jokaisen omaa lähiympäristöä. Vuosittain 50 maassa 20 miljoonaa ihmistä osallistuu paikallisten järjestäjien tapahtumiin. Tarkoituksena on huomata lähiympäristön arvot ja nähdä kulttuuriympäristö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Suomessa kulttuuriympäristöpäivät tekevät tänä vuonna yhteistyötä Suomi100 ohjelmahankkeiden kanssa: kumppanimme ovat Syödään yhdessä ja Luonnon päivät 2017.

Aiemmin yleisötapahtumat ovat myös Suomessa olleet yleisin tapa juhlia kulttuuriympäristöpäiviä. Tänä vuonna niiden rinnalle nostetaan näkyvästi esiin mahdollisuus osallistua tapahtumakokonaisuuteen matalalla kynnyksellä myös omin päin. Viestinnällä aktivoidaan ihmisiä osallistumaan keskusteluun kulttuuriympäristön ja yhteisöllisyyden merkityksestä sekä toimimaan aktiivisesti yhteisen ympäristömme ja kanssaihmisten puolesta. Jokainen voi vaikuttaa ympäristöön ja yhteiseen hyvinvointiimme.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä Suomessa koordinoi työryhmä, jossa on jäseniä Museovirastosta, Opetushallituksesta, Suomen Kotiseutuliitosta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta ja ympäristöministeriöstä. Työryhmä on nyt tehnyt kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se sitoutuu levittämään tapahtumahaastetta: kutsumme kaikki järjestämään oman yhdessä syömisen tapahtumansa. Otamme myös työryhmänä yhteisöllisen haasteen vastaan ja kokoonnumme syömään yhdessä, sekä kukin työryhmän jäsen järjestää lähipiirissään yhdessä syömisen tapahtuman.

Suomi toteuttaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa sitoumuksilla

Kulttuuriympäristösitoumus on kunkin toimijan julkinen lupaus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen antaja asettaa itse.

Kulttuuriympäristösitoumukset ovat yksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusten muoto. Sitoumukset ovat Suomen tapa toteuttaa YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja ne julkaistaan Sitoumus2050.fi-alustalla.

Lisätietoja: