Euroopan kulttuuriperintötunnusten haku alkoi Suomessa!

17.4.2020 Uutinen

Suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla on ensi kertaa mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Museovirasto järjestää 6.5. verkkotyöpajan hakemusten tekemisen tueksi.

Suomi liittyi mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnus -toimintaan vuonna 2018. Ensimmäinen hakemus lähtee Suomesta Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021. Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä.

Suomalaisille kulttuuriperintötoimijoille tämä on hieno mahdollisuus miettiä omaa kohdetta laajemmasta, kansainvälisestä näkökulmasta. Tunnuksen saaminen tuo näkyvyyttä ja avaa uusia verkostoja.
Kansallinen koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto.

Suomesta voidaan lähettää Eurooppaan 1–2 varsinaista hakemusta joka toinen vuosi. Nyt alkanut aiehaku on varsinaista hakua kevyempi kansallinen prosessi. Euroopan kulttuuriperintötunnus -ohjausryhmä käsittelee kaikki hakemukset ja tukee toimijoita varsinaisten hakemusten tekemisessä. Suomen Kotiseutuliitolla on edustaja ohjausryhmässä.

Museoviraston työpaja opastaa hakemuksen tekemisessä

Ensimmäinen hakuun opastava työpaja järjestetään Eurooppa-viikolla 6.5.2020 verkkotapaamisena. Työpaja on tarkoitettu yhteisöille, instituutioille ja organisaatioille, jotka ylläpitävät kulttuuriperintökohdetta ja harkitsevat Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakemista. Maksuttomassa webinaarissa käydään läpi hakukriteereitä ja hakuprosessia sekä syitä hakea tunnusta. Webinaari tallennetaan ja julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.

Webinaarissa autetaan toimijoita pohtimaan edustamansa kohteen eurooppalaista ulottuvuutta eli miettimään, mikä on oman kohteen merkitys eurooppalaisessa mittakaavassa. Tämä on hakemuksen haastavin osuus.

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkkotapaamiseen 6.5.2020. Ilmoittautumiset 30.4 mennessä.

 

Taustalla Euroopan unioni

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on lisätä tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita pitää kehittää pedagogisen hankkeen kautta.

Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 yhteensä 48 kohteelle 19 maassa.Tunnukset saaneet kohteet liittyvät mm. rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille.

Lisätietoa

Museoviraston verkkosivuilla on kattava tietopaketti Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta. Sivuilta löytyvät myös muun muassa tarkennetut hakukriteerit ja -ohjeet sekä linkki tunnusta koskeviin EU-asiakirjoihin sekä kohteisiin, joille tunnus on myönnetty aiemmin.