Euroopan kulttuuriperintötunnuksen haku käynnistyy

21.1.2022 Uutinen

Haku Euroopan kulttuuriperintötunnukselle käynnistyy jälleen. Suomessa hakua koordinoi Museovirasto. Euroopan kulttuuriperintötunnus on myönnetty yhteensä 48 kohteelle 19 eri maassa. Suomi odottaa paraikaa komissiolta päätöstä ensimmäiselle hakemukselleen, joka koskee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusta ja tasa-arvoista koulutusta.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) haku jakautuu kahteen vaiheeseen: nyt alkavan aiehaun jälkeen seuraa varsinaisen hakemuksen laadinta Euroopan komissiolle. Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja maanosan yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. 

”Kulttuuriperintötunnuksen kautta voimme osallistua keskusteluun siitä, mitä eurooppalainen kulttuuriperintö on ja mitä haluamme kansainvälisesti esitellä. Suomalaisille toimijoille tunnuksen kautta avautuu kansainvälistä näkyvyyttä, mahdollisuuksia verkostoitua ja osallistua keskusteluun”, painottaa erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.

Suomen ensimmäinen kulttuuriperintötunnushakemus Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle jätettiin maaliskuussa 2021. Päätöstä odotetaan alkuvuodesta 2022.

Aiehakemus edeltää varsinaista hakua

Hakua koskeva webinaari järjestetään 17. helmikuuta. Kiinnostuneilla kohteilla on mahdollisuus tehdä aiehakemus Museovirastolle maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Aiehakemusten joukosta valitusta kohteesta laadittu varsinainen hakemus lähetetään Euroopan komissiolle vuoden päästä, maaliskuussa 2023. Museoviraston verkkosivulta löytyy kattava tietopaketti Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta. 

Monenlaisia kohteita eri puolilta Eurooppaa

Suomi liittyi mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Tunnuksia on jaettu vuodesta 2014 yhteensä 48 kohteelle, jotka liittyvät muun muassa rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Kohteita tulee myös kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Tunnuksia on myönnetty museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille. Esimerkiksi Leipzigin musiikkiperinteeseen liittyvät kohteet Saksassa, Riikan kolmen veljeksen talot Latviassa sekä Gdanskin historiallinen telakka Puolassa ovat saaneet tunnuksen. 

Lue lisää Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta Museoviraston verkkosivuilta: https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/euroopan-unioni-ja-kulttuuriperinto/euroopan-kulttuuriperintotunnus/