Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot 2021 haettavana

25.6.2020 Uutinen

Kansainvälinen tunnustus huipputasoa olevalle kulttuuriperintöhankkeellenne?

Nyt Suomen parhailla arkkitehdeilla, käsityöläisillä, kulttuuriperinnön asiantuntijoilla, sekä ammattilaisilla että vapaaehtoisilla, julkisilla ja yksityisillä yhteisöillä sekä paikallisyhteisöillä on mahdollisuus saada tunnustusta saavutuksistaan. Hae nyt Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa!

Hanke voi olla konservointikohde, tutkimushanke tai liittyä koulutukseen ja kurssitukseen. Se voi olla yhtä lailla kampanja kulttuuriperintötietoisuuden parantamiseksi. Myös kulttuuriperinnölle omistautuneita henkilöitä ja ryhmiä palkitaan. Hakuaika päättyy 1. lokakuuta. Hakemuskieli on englanti tai ranska.

Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnot jaetaan yhdistetysti vuosittain hyville kulttuuriperintöä säilyttäville hankkeille. Palkinnot jaetaan European Heritage Congressin yhteydessä järjestettävässä palkintojuhlassa, joka järjestetään tavallisesti alkukesällä.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta. Ajatuksena on myös esimerkin voimalla rohkaista uusiin toimiin kulttuuriperinnön varjelemiseksi, tukea korkeatasoista konservointiosaamista sekä edistää tietojen ja kokemuksien vaihtoa Euroopassa.

Palkinnon voi saada korkeintaan 30 eurooppalaista hanketta. Kustakin palkintoluokasta valitaan yksi Grand Prix -voittaja, joka saa 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi. Jaossa on lisäksi kaksi kansainväliseen yhteistyöhön ja innovaatioihin liittyvää ILUCIDARE-palkintoa.

Europa Nostra on vastannut Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen jakamisesta vuodesta 2002 lähtien.

Palkintokategoriat

Palkinnot ovat haettavana neljässä eri kategoriassa: konservointi, tutkimus, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen.

1. Konservointi

Merkittävät saavutukset kulttuuriperinnön konservoinnissa ja / tai korjaushankkeessa.

2. Tutkimus

Merkittävä ja konkreettisesti kulttuuriperinnön säilymiseen Euroopassa vaikuttava tutkimus- tai digitointityö.

3. Yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta

Henkilö tai ryhmä, joka on osallistunut ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kulttuuriperinnön suojeluun, säilyttämiseen ja parantamiseen Euroopassa.

4. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Merkittävä aloite, joka liittyy kulttuuriperintökasvatukseen, -koulutukseen tai kulttuuriperintötietoisuutta herättävään ohjelmaan.

Europa Nostra Finlandin ohjeet palkinnon hakemiselle:

www.europanostra.fi/europa-nostra/palkinnon-hakeminen

Aiemmin palkitut suomalaishankkeet:

www.europanostra.fi/europa-nostra/suomalaiset-palkitut

Hakujulistus ja hakukaavakkeet:

www.europeanheritageawards.eu/apply

ILUCIDARE:
ilucidare.eu