Etnologian professuuri ja tieteenala uhattuna Turun yliopistossa

17.1.2023 Uutinen

Turun yliopisto harkitsee säästötoimena etnologian ja folkloristiikan yhdistämistä ja etnologian professuurin jäädyttämistä, kun nykyinen professori Helena Ruotsala jää eläkkeelle.

“Tämänhetkisten vaihtoehtokaavailujen perusteella tulee sellainen uhkakuva, että etnologiassa ei olisi eläköitymiseni jälkeen professoria. Vaikka sitä ei lopetettaisi, niin vaikutus olisi aivan sama. Kerrannaisvaikutukset ovat opetuksen, tieteen ja koko yhteiskuntamme kannalta merkittäviä”, Helena Ruotsala toteaa.

Etnologia eli kansatiede tutkii yhteisöjen sekä henkistä että aineellista kulttuuria. Helsingin yliopistoon perustettiin suomalais-ugrilaisen kansatieteen vakinainen professuuri 1921. Turun yliopiston syntyi vastaava oppiaine 1958. Kansatieteen laitoksen yhtenä puuhamiehenä oli sosiologian professori Esko Aaltonen, joka oli keskeinen henkilö myös Kotiseutuliiton synnyssä 1949.

Tällä hetkellä maassamme opetetaan ja tutkitaan etnologiaa korkeimmalla tasolla neljässä yliopistossa: Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa – viimeksi mainitussa sekä yliopistossa että Åbo Akademissa.

Oppiaineiden professuurit ovat profiloituneet eri tavoin. Turun yliopistossa etnologia tutkii kulttuuri-ilmiöitä osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.

”Jos kansakunta käpertyy itseensä, seuraukset ovat ikävät niin itselle kuin naapureille. Siksi on olennaista, että on olemassa laajaa ymmärrystä ja kanssakäymistä naapureiden kanssa. Turun yliopiston eurooppalaisesti suuntautunut etnologia luo osaltaan edellytyksiä toisten kansakuntien ja yhteisöjen ymmärtämiselle. Siksi on tärkeää, ettei oppiaineen professuuria lakkauteta”, toteaa Janne Vilkuna, Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston museologian professori emeritus.

Helena Ruotsala on Kotiseutuliiton valtuuston asiantuntijajäsen.

Tiina Suopajärvi Ethnos ry:stä on perustanut adressin professuurin pelastamiseksi. Adressin voi allekirjoittaa täällä: www.petitions.net/turun_yliopiston_etnologian_professuuria_ei_saa_lakkauttaa?u=1131401