Espoolaiset kotiseututoimijat mukaan huippuhankkeeseen!

3.12.2018 Uutinen

Hyvä espoolainen kotiseututyön toimija, nyt on aika suunnata katse ensi vuoteen ja monikulttuuristen kohtaamisten pariin!

Suomen Kotiseutuliitto on käynnistämässä yhdessä Espoon kaupunginosayhdistysten Liiton Ekylin kanssa Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanketta tammikuussa 2019. Saittekin jo alustavaa tietoa hankkeesta syyskuussa lähetetyssä kirjeessä, ja hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeessa on tarkoituksena luoda aktiivisia kohtaamisia ja uusia yhteyksiä oman alueenne asukkaiden, uusien ja vanhojen, eri taustoista tulevien, kesken. Kohtaamiset ja keskustelut syntyvät yhteisen tekemisen, oman alueen historiaan ja kulttuuriin tutustumisen, kielen harjoittelun, yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä vaikuttamisen käytäntöihin perehtymisen merkeissä. Monimuotoisesti, monikulttuurisesti, monin eri tavoin.

Miten juuri sinun yhdistyksesi haluaisi näitä kohtaamisia toteuttaa?

Nyt on aika käynnistää tarkempi suunnittelutyö näiden kohtaamisten toteutuksesta. Emme kuitenkaan voi suunnitella yksin, sillä emme vielä tiedä, mitä te, yhdistykset ja toimijat, haluatte tämän teeman parissa tehdä! Tule siis mukaan oman yhdistyksesi kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan kohtaamisia. Mukaan suunnitteluun pyydetään tietenkin myös asuinalueenne uusia suomalaisia, erilaisista kulttuuritaustoista tulevia asukkaita, joiden kanssa yhdessä toimien löydämme uusia muotoja kotiseututyölle, kotoutamme muualta alueelle muuttaneita ja luomme täten siteitä ihmisten, yhteisön ja paikan välille. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu.

Toivomme yhdistysten innostuvan hankkeesta ja lähtevän aktiivisesti mukaan!

Hankkeen myötä yhdistykset löytävät toimintaansa uusia toimintamuotoja ja mahdollisesti uusia toimijoita. Hankkeen kautta yhdistystoimijat saavat myös koulutusta kohtaamiseen ja dialogiin, joka on tarpeen niin tässä hankkeessa kuin yhdistystoiminnassa laajemminkin. Lisäksi hanke tuottaa tietenkin näkyvyyttä kotiseututyölle uusien yleisöjen parissa – sekä iloa ja mielekästä tekemistä toimijoille.

Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella Kotiseutuliiton järjestöpäälliköltä Liisa Lohtanderilta (liisa.lohtander @ kotiseutuliitto.fi, p. 045 1509 109), Ekylin puheenjohtajalta Mikko Perkolta (mperkko @ gmail.com, p. 0400 447 317) sekä 7.1.2019 lähtien hankekoordinaattorina tuolloin aloittavalta allekirjoittaneelta (sähköpostiosoite alla, puhelin tarkentuu myöhemmin).

Näille samoille tahoille voit myös ilmoittaa yhdistyksesi halukkuudesta tulla mukaan
– tammikuussa tärähtää yhteisen suunnittelun merkeissä!

Hyvää joulunalusaikaa ja innostavia kohtaamisia odotellen,

Marika Punamäki
hankekoordinaattori
Suomen Kotiseutuliitto
marika.punamaki @ kotiseutuliitto.fi