Espoolainen Sampo Suihko jatkaa Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana

14.12.2019 Uutinen
Maljoja nostavia valtuuston jäseniä.
Vuosi yhtä juhlaa! Kotiseutuliiton valtuusto nosti maljan 70-vuotiaalle Kotiseutuliitolle syyskokouksessaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Kuva: Anna-Maija Halme.

Tervolainen Anna-Maija Korhonen aloitti liiton varapuheenjohtajana

Espoolainen Sampo Suihko jatkaa Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana. Valtuuston uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Korhonen Tervosta. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa käsityöläinen Anne-Maija Laukas Lappeenrannasta. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olleet Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus ja porvoolainen FM Tuula Salo jatkavat hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden.

Puheenjohtajan valinnasta päätettiin lauantaina Oodissa, Helsingissä järjestetyssä liiton valtuuston syyskokouksessa.

Anna-Maija Korhonen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja työskentelee luokan- ja äidinkielenopettajana. Hän on kotoisin Laukaan Äijälästä Keski-Suomesta.

Kotiseutu- ja kulttuurityöhön Korhonen on tullut mukaan Tervo-seuran kautta. Hän on Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton hallituksen jäsen ja edustaa Pohjois-Savoa Kotiseutuliitossa. Näkökulmaa kotiseututyöhön hänellä on näin ollen niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kotiseutukasvatus lähellä Korhosen sydäntä

”Kotiseutukasvatus on kaikkein lähimpänä sydäntäni. Olen ollut aktiivisesti mukana kotiseutukasvatushankkeessa alueellisessa liitossamme. Pidän tärkeänä kulttuuria ja perinnettä – menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoa muuttuvassa maailmassa”, Korhonen kertoo.

Korhonen toteaa, että kotiseututyön yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tarjota mahdollisuus kohtaamiseen. Kotiseututyö kokoaa yhteen heitä, jotka tuntevat kuuluvansa yhteen paikallisesti. Myös kieli, harrastukset ja henkinen perintö yhdistävät ihmisiä.

”Kotiseutu löytyy meidän sydämistämme. Sieltä se siirtyy ajatuksiin, puheeseen ja kättemme töihin”, Korhonen jatkaa.

Liitto hioo keväällä strategiaansa yhdessä jäsenistön kanssa

Kotiseutuliiton uusi strategia valmistuu keväällä. Jo alkuvuodesta liiton jäsenet voivat vaikuttaa strategian sisältöön ja tavoitteisiin. Sen myötä Kotiseutuliitto haluaa kehittää toimintaansa entistä paremmin jäsentensä toimintaa palvelevaksi. Myös Valtakunnallisia kotiseutupäiviä kehitetään osallistujilta ja järjestäjiltä saadun palautekyselyn mukaan.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurimme monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu mm.  750 kotiseutuyhdistystä ja kaupunkiseuraa, 101 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.  Kotiseutuliitto täytti tänä vuonna 70 vuotta.

 

Aiempia uutisia aiheesta:

Uutinen mm. Sampo Suihkon valinnasta Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajaksi 24. marraskuuta 2018 https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutuliiton-uusi-hallituksen-puheenjohtaja-sampo-suihko-haluaa-kehittaa-kulttuurista-moninaisuutta

Anna-Maija Korhonen kertoi toiminnastaan Kotiseutuliiton valtuutettuna Kotiseutublogissa 6. toukokuuta 2019: https://kotiseutuliitto.fi/blogi/keita-mina-edustan-kotiseutuliitossa

Lehdistökuvat:

Anna-Maija Korhonen keskustakirjasto Oodissa. Kuva: Anna-Maija Halme. https://flic.kr/p/2hZ9npa

Anne-Maija Laukas. Kuva: Anna-Maija Halme. https://flic.kr/p/2hZ9vgb