Espoolainen Sampo Suihko jatkaa Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana

27.11.2021 Uutinen
Valtuuston vieraili syyskokouksensa yhteydessä Rovaniemellä marraskuussa 2021 Pöykkölässä. Kuvassa tottolaisia, valtuustoa, hallitusta ja toimiston väkeä. Kuva: Tuija Alariesto.

Tervolainen Anna-Maija Korhonen ja seinäjokinen Tuija Ahola ovat edelleen valtuuston varapuheenjohtajat, mikkeliläinen Kirsti Kovanen ja jämsänkoskelainen Teppo Ylitalo jatkavat hallituksessa

Kotiseutuliiton valtuusto piti kokouksessaan 27. marraskuuta Rovaniemellä Kotiseutuliiton johdon kokoonpanon entisellään. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa espoolainen Sampo Suihko. Tuleva vuoden mittainen kausi on Suihkon neljäs. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa KM Anna-Maija Korhonen Tervosta ja toisena varapuheenjohtajana kehittämissuunnittelija Tuija Ahola Seinäjoelta. Erovuoroisina vuonna 2021 olleet arkkitehti Kirsti Kovanen Mikkelistä ja museonjohtaja Teppo Ylitalo Jämsänkoskelta valittiin jatkamaan hallituksessa.

Hallituksessa jatkavat erovuoroisten lisäksi kokkolalainen Sampo Purontaus, porvoolainen Tuula Salo, vantaalainen Jukka Hako ja turkulainen Kristiina Syrjäsuo.

Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin.

Jäsenistön avulla vahvaa, tulevaisuuteen katsovaa ja kestävää kotiseututyötä

Valtuuston syyskokouksessa hyväksyttiin myös liiton vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Siinä korostuvat lukuisat pitkän linjan kunnianhimoiset kehittämishankkeet, joiden tähtäimessä on mm. kestävän kehityksen vieminen eteenpäin niiden keinojen avulla, joita Kotiseutuliitolla on käytettävissään. Yksi esimerkki näistä keinoista on kampanja kuntien kestävän kehityksen ohjelmien laatimiseksi. Kampanjassa rohkaistaan jäsenyhdistyksiä tekemään aloite kestävän kehityksen ohjelman laatimiseksi kotikunnalle. Kampanja aloitettiin jo tänä vuonna ja se jatkuu ensi vuonna.

Jäsenistön kanssa pyritään muutoinkin tekemään entistäkin tiiviimpää yhteystyötä. Jäsenistön osaamista hyödynnetään esimerkiksi sellaisten mallien nostamiseksi esiin, jotka helpottavat nuorten löytämistä mukaan kotiseututoimintaan. Tehtävänä on myös varmistaa Kotiseutuliiton oman toiminnan laadukas jatkuminen varmistamalla sen rahoituspohjaa.

Kotiseutuliitto osallistuu keskeisesti myös valtakunnallisen kulttuuriperintöstrategian laatimiseen. Strategiaa laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja sen vaikutukset suomalaiseen kulttuuriperintötyöhön tulevat olemaan kauaskantoiset.

Uudistuneet kotiseutupäivät Rovaniemellä syyskuussa

Valtakunnallisia kotiseutupäiviä on liitossa kehitetty työryhmässä, ja työn tuloksia on mahdollista havaita Rovaniemen Kotiseutupäivillä 9.–11. syyskuuta. Tuolloin koko laaja kaupunki juhlii juuriaan, moninaista kulttuuriaan, historiaansa, asukkaitaan ja Lappia.

Päivien teemana on juuret ja kotiseutuidentiteetti. Päivien slogan: “Mistä sie olet pois?” paikantaa ihmisen sekä kotiseudulleen että toisinaan myös sukuun ja perheeseen. Kysymys on sananmukainen käännös saamen kielestä “Gos don leat eret?”. Lapin saamelaisuus tulee siis päivillä esiin jo otsikossa.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

 

Sampo Suihko. Kuva: Marika Punamäki.
Varapuheenjohtajat Anna-Maija Korhonen ja Tuija Ahola valtuuston syyskokouksessa Rovaniemellä 2021. Kuva: Marika Punamäki.