Elävästä perinnöstä hyvinvointia, identiteettiä ja vetovoimaa

9.2.2023 Uutinen
Elävästä perinnöstä keskustelivat Hanna Hämäläisen johdolla asiantuntijat Leena Marsio, Reetta Karhunkorva ja Kikka Jelisejeff. Kuva: Riina Koivisto.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemavuosi Elävä perintö avattiin näyttävästi etäavajaisin. Teemavuosi painottaa aineetonta kulttuuriperintöä, joka siirtyy ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle. Elävää perintöä ovat muun muassa käsityöt ja ruokaperinteet tai luontoon ja rakennusperintöön liittyvät tavat, tiedot ja taidot. Aihepiiri kiinnosti, sillä avajaisia seurasi 220 henkilöä.

Yhteisön aarteet esiin

Kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia ovat aikaisempina vuosina olleet muun muassa opastetut kierrokset, avointen ovien päivät, sadonkorjuujuhlat, talkoot ja työpajat. Tapahtumia järjestävät muun muassa kunnat, museot ja erilaiset yhdistykset. Päiviä vietetään 4.–11.9.2023, mutta ohjelmaa voi olla myös muina aikoina.

“Kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat edistävät paitsi kulttuuriperinnön tuntemusta myös demokratiaa ja tasa-arvoa. Kaikki voivat järjestää tapahtuman päiville ja olla oman kulttuuriperintönsä asiantuntijoita”, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen kannusti avatessaan teemavuoden.

Pienet ja suuret tapahtumajärjestäjät ovat tervetulleita mukaan omalla tavallaan nostamaan esiin elävän perinnön esimerkkejä. Mukaan pääsee helposti ilmoittamalla oman tapahtumansa päivien kalenteriin. Tapahtumajärjestäjät saavat käyttöönsä maksutonta materiaalia ja näkyvyyttä Kulttuuriympäristöpäivien viestintäkanavissa.

Innostusta elävään perintöön

Avajaistilaisuudessa elävän perinnön asiantuntijat Leena Marsio Museovirastosta, Reetta Karhunkorva Lustosta ja Kikka Jelisejeff Taitoliitosta johdattivat kuulijat elävän perinnön saloihin. Keskustelussa nousivat esiin monet aineettoman perinnön tunnistamiseen, siirtämiseen ja elävänä pitämisen hyödyt. Elävä perintö lisää paikkakunnan vetovoimaa ja pitovoimaa sekä lisää hyvinvointia. Se vahvistaa myös paikallista identiteettiä ja voi toimia matkailun valttikorttina.

Kulttuuriympäristöpäivien koordinaattorit innostivat kaikki mukaan teemavuoteen tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tapahtumaideoita. Avajaiset huipentuivat rouhean ja rohkean Puhti Duon performanssiin. Avajaisten tallenne on katsottavissa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien YouTube-kanavalla 21.2 saakka.

Euroopan suurin yleisötapahtumien kokonaisuus

Kulttuuriympäristöpäivät, European Heritage Days, on Euroopan suurin yleisötapahtumien kokonaisuus, jota vietetään 48 maassa. Päivien tapahtumat tekevät kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriperintöä entistä tutummiksi ja lisäävät niiden arvostusta.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden Elävä perintö (Living Heritage) lisäksi tänä vuonna juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta ja Suomen 10-vuotisjuhlaa sopimuksen jäsenmaana.

Kulttuuriympäristöpäiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoivat ympäristöministeriö ja Kotiseutuliitto yhdessä Museoviraston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton kanssa.

Lisätietoa ja kulttuuriympäristöpäivien tapahtumakalenteri