Ehdota artikkelia vuoden 2023 Kotiseutu-kirjaan

14.12.2022 Tiedote
Kotiseutu on ilmestynyt eri muodoissa jo vuodesta 1909 lähtien. Kuva: Anna-Maija Halme.

Vuoden 2023 Kotiseutu-kirjan teemana on kestävä tulevaisuus. Ideana on pohtia, mitä kaikkea kestävä kehitys tarkoittaa tai voisi tarkoittaa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä.

Minkälaisia kestävän kotiseututyön malleja on kehitetty? Miten elävää perintöä ja ylisukupolvista kulttuuriperintötyötä voidaan edistää? Miten muuttuva kotiseutu, muuttoliikkeet, monipaikkaisuus ja kansalaisyhteiskunnan kehitys ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat kotiseututyöhön? Miten uudistuva kotiseututyö voi toimia kansalaisvaikuttamisen alustana ja edistää osallisuutta sekä kansalaisten tasavertaisia vaikuttamismahdollisuuksia? Luomme skenaarioita kotiseututyön tulevaisuudesta ja miten paikallinen kulttuuriperintö pysyy elävänä jatkossakin.

Kaikki – niin kotiseututyön tutkijat, muut ammattilaiset kuin harrastajat – ovat tervetulleita lähettämään ehdotuksensa kirjaan.

Ehdotuksessa pyydetään esittämään artikkelin aihe ja kuvaamaan sisältö lyhyesti ja selkeästi. Toivomme, että ilmoitatte samalla arvion artikkelin pituudesta. Aikaisemmissa vuosikirjoissa artikkelien pituudet ovat jakautuneet pääosin kolmeen ryhmään: 15 000 merkkiä, 10 000 merkkiä ja 5 000 merkkiä.

Artikkeliehdotuksia voi lähettää 31. tammikuuta asti. Vuosikirjaan valituista aiheista ilmoitetaan tekijöille helmikuun aikana. Varsinaisten artikkelikäsikirjoitusten kirjoittamiseen on aikaa 30. huhtikuuta saakka. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan varsinaisen kirjoituspyynnön yhteydessä.

Odotamme ehdotuksianne suurella mielenkiinnolla!

Kirjan toimituskuntaan on nimetty Teppo Ylitalo (päätoim.), Anna-Maija Halme, Vuokko Joki ja Kristiina Syrjäsuo.

Vuoden 2023 Kotiseutu ilmestyy syksyllä sähköisesti.

Artikkeleista ei makseta korvausta.

Kotiseutu-julkaisun tehtävänä on popularisoida ajankohtaista kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja käydä keskustelua kotiseudusta, kulttuurista sekä niihin liittyvistä ja vaikuttavista aiheista.

Kotiseutu on ilmestynyt eri muodoissa jo vuodesta 1909 lähtien. Pitkään se ilmestyi aikakauslehtenä, joka sulautui Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa julkaistavaan Hiidenkivi-lehteen vuonna 1994. Hiidenkivi lakkautettiin vuonna 2012, ja pian sen jälkeen Kotiseutuliitto jatkoi Kotiseudun julkaisemista vuosikirjana. Nykyisin kirja ilmestyy parin vuoden välein.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostilla Teppo Ylitalolle etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi. Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla.

Kotiseutu-kirjan toimituskunta