Ehdota artikkelia vuoden 2019 Kotiseutu-vuosikirjaan

9.10.2018 Uutinen

Artikkelikutsu:

Vuoden 2019 Kotiseutu-vuosikirjan teemaksi on valittu ”Kotiseututyö ja kansalaisyhteiskunta”. Ehdota meille artikkelia aiheesta!

Suomen Kotiseutuliitto täyttää 70 vuotta ja haluamme vuosikirjassa pohtia kotiseutuliikkeen merkitystä osana suomalaista ja pohjoismaista kansalaisyhteiskuntaa ja sen kehitystä vuosikymmenten aikana.

Miten muuttuva kotiseutu, muuttoliikkeet ja kansalaisyhteiskunnan kehitys ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat kotiseututyöhön? Miten uudistuva kotiseututyö puolestaan voi toimia kansalaisvaikuttamisen alustana ja vaikuttaa osallisuuteen sekä kansalaisten tasavertaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin? Pohdimme myös sitä, mikä on kotiseututyön rooli kansalaisyhteiskunnan tulevaisuusvisioissa ja miten paikallinen kulttuuriperintö sekä ilmentää että välittää tätä vuorovaikutusta. Odotamme kaikkia ehdotuksia suurella mielenkiinnolla.

Ehdotuksessa pyydetään esittämään artikkelin aihe ja kuvaamaan sisältö lyhyesti ja selkeästi sen merkitys perustellen. Toivomme, että ilmoitat samalla arvion artikkelin pituudesta. Aikaisemmissa vuosikirjoissa artikkelien pituudet ovat jakautuneet pääosin kolmeen ryhmään: 15 000 merkkiä, 10 000 merkkiä ja 5 000 merkkiä.

Artikkeliehdotuksia voi lähettää maanantaihin 19.11.2018 asti. Vuosikirjaan valituista aiheista ilmoitetaan tekijöille joulukuun aikana. Varsinaisten artikkelikäsikirjoitusten kirjoittamiseen on aikaa 18.2.2019 saakka. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan varsinaisen kirjoituspyynnön yhteydessä.

Kirjan päätoimittajana toimii Riitta Vanhatalo. Toimituskuntaan on nimetty Seppo Knuuttila, Liisa Lohtander, Pia Puntanen ja Janne Vilkuna. Lisäksi toimitustyöhön osallistuu Anna-Maija Halme.

Kotiseutu-vuosikirjan tehtävänä on popularisoida ajankohtaista kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja käydä keskustelua kotiseudusta, kulttuurista sekä niihin liittyvistä ja vaikuttavista aiheista.

Vuoden 2019 vuosikirja ilmestyy heinäkuun lopulla ensin painettuna ja myöhemmin vapaasti luettavana nettiversiona. Julkaisun painoversio jaetaan jäsenetuna Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille ja Kotiseutuklubin jäsenille. Kirjoittajat saavat tekijäkappaleen kirjasta. Kotiseutu-vuosikirjaa voi lisäksi ostaa Kotiseutuliiton toimistosta.

Artikkeleista ei makseta korvausta.

Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään sähköpostilla riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi. Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla.

Artikkelikutsua saa mielellään jakaa edelleen omille verkostoille ja potentiaalisille kirjoittajille.

Sitä, miten kansalaisyhteiskuntaa on määritelty ja miten siitä on keskusteltu tällä vuosikymmenillä, voi silmäillä esimerkiksi seuraavista osoitteista:

Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta (Maija Seppo, Kepan taustaselvitykset no 38, 2013):
https://jarjestohautomo-fi-bin.directo.fi/@Bin/02564ef378392ef5cd7f9144da97eafe/1539081757/application/pdf/523497/Kansalaisyhteiskunta_Nyt.pdf

Kohti autonomista ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2017–2021: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80819

Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunta