Vapaaehtoistyö luo kokemuksia tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä

4.9.2020 Jukka Hoffrén, dosentti, Helsingin yliopisto
Kasvokuva Jukka Hoffrenista.
Jukka Hoffrén.

Vapaaehtoistyö lisää tutkitusti vapaaehtoisten hyvinvointia. Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on myös merkittävä, vaikka se jää nykyisin monesti näkymättömiin. Laskelman mukaan vapaaehtoistyön vuosittainen arvo on Suomessa kolme miljardia euroa eli 1,5 prosenttia BKT:n arvosta.

Suomessa on vapaaehtoistyötä tehty runsaasti läpi historian. Harvaanasutussa ja luonnonolosuhteiden koettelemassa maassa ihmiset ovat auttaneet toisiaan ja hoitaneet yhteisiä asioita vapaaehtoisuuden pohjalta.

Palkkatyön yleistyttyä ihmiset pyrkivät kuitenkin yhä enemmän toteuttamaan itseään perhepiirin ja lähiyhteisön sijasta työelämässä. Sen on nähty tarjoavan enemmän tilaisuuksia ihmisten kohtaamiseen sekä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen.

Luottamustehtäviä ja seuratoimintaa

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan ihmisten hyvinvoinnista 40 prosenttia tulee siitä, että heillä on jotain merkityksellistä tehtävää, jossa he voivat toteuttaa itseään. Tämä voi olla palkkatyötä, opiskelua, harrastus tai vapaaehtoistoimintaan osallistumista.

Tutkimuksen mukaan ihmisten onnellisuudelle ja hyvinvoinnin kokemuksille merkittävin osatekijä on nimenomaan merkitykselliseksi koettu toiminta.
Työn vaikutusmahdollisuuksien kaventuessa tai työttömyyden, syrjäytymisen ja eläköitymisen myötä yhä useammat etsivät minäkuvan, identiteetin ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia muualta kuin palkkatyöstä, esimerkiksi vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö tarjoaa näitä hyvinvoinnin taustalla olevia kokemuksia tarpeellisuudesta, osaamisesta ja ihmissuhteista sekä mahdollisuuksia elinikäiseen uuden oppimiseen.

Vapaaehtoistyötä tehdään perinteisesti mm. kunnallisten luottamustehtävien hoitamisessa, kotiseutu-, urheilu- ja harrastusseuroissa, järjestöissä, naapuriapuna ja talkoina.

Viime vuosina vastuuta julkisista palveluista on siirretty osaksi takaisin vapaaehtoisille. Vapaaehtoisvoimin on pidetty auki niin kirjastoja ja liikuntapaikkoja kuin hoidettu palo- ja pelastustoimen tehtäviä.

1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta

Vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on kasvanut ja sen vaikuttavuutta on haluttu ryhtyä arvioimaan. Vapaaehtoistyöhön käytetyn ajan seuraaminen esimerkiksi työajanseurannan keinoin sopii kuitenkin huonosti vapaaehtoisten käsityksiin toiminnan luonteesta.
Suomessa tehdyn vapaaehtoistyön vuotuinen arvo on jopa kolme miljardia euroa eli 1,5 prosenttia BKT:sta. Tämä vastaa arvioita vapaaehtoistyön arvosta muissa länsimaissa.