Vaikutimme kaupungin säästöpäätöksiin

21.1.2021 Anton Hietsilta, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja 2021, Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2019–2020
Anton Hietsilta. Kuva Onni Pusa.

Olen aivan tavallinen hyvinkääläinen nuori, jonka harrastuksiin kuului yläkoulussa musiikkiopistossa sellon- ja pianonsoitto sekä jalkapallon harrastaminen paikallisessa jalkapalloseurassa. Yläkoulussa päädyin oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi, jonka kautta myöhemmin nuorisovaltuuston toimintaan.

Hyvinkään nuorisovaltuustossa olen saanut huomata, kuinka tärkeitä nuoria koskevia asioita kaupungin päätöksenteossa käsitellään. Olemme saaneet lausua kymmeniin kotiseutuamme koskeviin päätöksiin vuosien varrella.

Nuorisovaltuustot ovat paikallisia nuorten vaikuttajaryhmiä, joissa useimmin yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan kotikaupunkinsa asioihin edustamalla kaupungin toimielimissä, antamalla lausuntoja ja osallistumalla kuulemistilaisuuksiin.

Hyvinkäällä nuorisovaltuustolla on edustuspaikat kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa sekä jokaisessa lautakunnassa.

Koulujen kielivalikoima uhan alla

Kuntatalous on Hyvinkäällä, koko muun Suomen tavoin, hyvin vaikeassa tilanteessa. Keväällä 2020 käsiteltiin kestävän talouden ohjelmaa, jossa leikkauslistalla oli yli 15 miljoonan edestä kaupungin menoja.

Ohjelmassa oli paljon tarpeellisia leikkauksia, mutta osa leikkauksista oli nuorten kannalta hyvin epämukavia.

Menoleikkauksien kohteeksi olivat joutua esimerkiksi hyvinkääläisille nuorille merkitykselliset palvelut, kuten laaja A1-kieliohjelma. Kieliohjelma tarjoaa hyvinkääläisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden opiskella esimerkiksi pitkää ranskaa ja saksaa kolmannelta luokalta lukioon asti.

Mielipidekirjoitukset ja lobbaus pelastivat yhteissoiton

Lisäksi leikkuriin oli menossa iso osa Hyvinkään musiikkiopiston rahoitusosuutta. Esimerkiksi yhteismusisoinnin mahdollistavat orkesterit ja muut yhteissoittokokoonpanot olisivat kokeneet suuria henkilöstöleikkauksia, jolloin niiden toimintaedellytykset olisivat heikenneet merkittävästi. Nuorten muusikonalkujen täyttämät musiikkiopiston konsertit ovat merkittävä osa hyvinkääläistä kotiseutukulttuuria.

Tartuimme toimeen toimiessani Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Kirjoitin itse puheenjohtajana, ja kirjoitimme myös erilaisissa kokoonpanoissa ryhmätyönä, mielipidekirjoituksia paikallislehteemme, Facebookiin ja muihin sosiaalisen median alustoihin.

Pitkällisen vaikuttamistyön ja lobbaamisen jälkeen valtuustossa kaatuivat lähes kaikki nuoriin kohdistuvat epäsuotuisat leikkauskohteet. Opimme, että itselleen merkityksellisiin asioihin voi todella vaikuttaa, kun tarttuu tuumasta toimeen.

Kolme nuorta suunnittelupöydän äärellä.
Nuoret osallistuvat suunnitteluun uuden lukion rakennustyömaalla. Kuva: Onni Pusa.