Nuoret vaikuttamaan asuinympäristöönsä

13.12.2022 Marianna Immonen, nuorisoaktivaattori Elä nuku! -hankkeessa, Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry
Marianna Immonen.
Marianna Immonen. Kuva: Minna Partanen.

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturin seitsemästä kunnasta halutaan nuorille eläväisiä ja elämännäköisiä. Tätä varten alkanut Elä nuku! -hanke on aloittanut reilun parin vuoden taivalluksensa kohti tavoitteitaan. Hankkeen nimi tulee sanoista ELÄmää NUorten KUntaan. Sen lisäksi, että nimi sisältää hankkeen tärkeimmän tavoitteen, sopii se myös hyvin savolaisen suuhun, jota allekirjoittanutkin puhua lottuuttaa sujuvasti: “Hee nuori, tuu vaekuttammaan – elä nuku!”

Nuorten omaa rahoitusta ja toimintaa

Hankkeen päätavoitteina on kannustaa sekä aktivoida yläsavolaisia nuoria 13–25-vuotiaita vaikuttamaan asuinympäristönsä asioihin, lisätä yläsavolaisten nuorten välistä yhteistyötä, tukea nuorten kansainvälisyyttä sekä käynnistää nuoriso-Leader-toiminta  Ylä-Savossa.

Nuoriso-Leader toiminnan myötä niin nuorten rahoitus omiin projekteihin kuin nuorten vaikuttajaryhmän toiminta tulee käynnistymään ja vakiintumaan Veturin toiminta-alueella. Nuoriso-Leader rahoituksen avulla kannustetaan nuoria ideoimaan, kehittämään omaa asuinseutua sekä kokeilemaan yrittäjyyttä omalla asuinalueella.

Nuorten porukka voi hakea rahaa esimerkiksi yhteiskäyttöön tuleviin harrastusvälinehankintoihin tai nuorten tapahtuman järjestämiseen. Nuori yrittäjä voi hakea rahaa yritystoiminnassa tarvittaviin laitehankintoihin tai oman osaamisen kehittämiseen. Nuorista koottava vaikuttajaryhmä kokoontuu sekä päättää rahoitettavista hakemuksista. Näin pyritään tekemään tästä nuorilta nuorille -toimintaa.

Hankkeen myötä nuorten uudenlainen vaikuttamistoiminta alkaa ja mahdollisuudet vaikuttaa lisääntyvät. Yläsavolaiset nuoret pääsevät vaikuttamaan asuinympäristönsä asioihin ja kunnan elävöittämiseen aiempaa enemmän. Mielekkään ja toiminnallisen vapaa-ajan tukeminen asuinalueella lisää nuorten kokemaa kotiseutukiintymistä ja mahdollisuuksien ymmärtämistä. Kotiseutuun juurtumiseen kuuluu myös olennaisena osana työllisyysnäkymien tietoisuuden lisääntyminen.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Yläsavolaisten nuorten yhteistyötä pyritään lisäämään niin vaikuttajaryhmän toiminnalla kuin tapahtumien järjestämisellä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nuorille kohtaamisen ja vaikuttamisen paikkoja järjestämällä tapahtumia sekä saattaa alueen nuoria yhteen ja aktivoida heitä vaikuttamaan koko alueen asioihin yhdessä.

Hankkeen aikana tehdään myös yhteistyötä muiden Leader-ryhmien nuorten ja toimijoiden kanssa. Nuorten kanssa on tarkoitus osallistua yhteisiin nuoriso-Leader-tapaamisiin sekä toteuttaa mm. tutustumismatka toiseen Leader-ryhmään, jossa nuorisotoimintaa on tehty jo pidempään. Mikäli nuorilta löytyy aitoa kiinnostusta kansainvälisyyteen, voidaan nuorten kanssa lähteä suunnittelemaan yhdessä esimerkiksi nuorisovaihtoa ulkomaille.

Hanke on kokonaisuudessaan mielettömän upea, enkä malta odottaa, mitä kaikkea uutta päästään suunnittelemaan ja kokemaan nuorten kanssa yhdessä. Mutta ennen sitä täytyy löytää nämä nuoret. Joten esitteet, mainokset, mainoskarkit ja innostunutta fiilistä reppuun ja mars nuorten pariin!

Hankkeen sekä nuoriso-Leader-toiminnan etenemisestä voit käydä lukemassa lisää Instagram-tilillä @nuorisoleader_ylasavo