Nuoren aikuisen kotiseutusuhde – tekemällä kukoistamaan

25.9.2020 Satu Himanen, projektipäällikkö, Tää on mulle tärkee -hanke, Maaseudun Sivistysliitto ry
Kuva Satu Himasesta.
Satu Himanen. Omakuva.

”Mulle kotiseutu tarkoittaa juuria, sellaista tärkeää ja turvallista maaperää, jolta ponnistaa.”
”Kotiseutu on mulle paikka rauhoittua.”
”Se on paikka, mihin mä voin aina palata.”

Näin pohjoispohjalaiset nuoret aikuiset kuvasivat kotiseudun merkitystä siinä vaiheessa, kun on lennähtänyt tai juuri lennähtämässä juuriltaan. Kotiseutu kuvattiin turvasatamaksi, johon voi aina palata.  Tunnistan tässä yhtäläisyyksiä hyvään ystävyyssuhteeseen.

Tiedättehän? Sellaiseen ystävyyssuhteeseen, jossa tunnet toisen niin hyvin, että voitte olla pitkäänkin näkemättä, ja silti tavatessa juttu jatkuu siitä, mihin viimeksi jäitte. Olo on turvallinen, kun vain tietää, että tuo ystävä – tai rakas kotiseutu – on olemassa.

Ystävyyssuhde voi kuitenkin muuttua ajan ja elämäntilanteiden myötä. Välillä ollaan hyvin läheisiä, välillä etäisempiä.

Kotiseudun kanssa etäisyyttä otetaan usein juuri nuorena aikuisena. Jos opiskelumahdollisuuksia ei tutuilta kulmilta löydy, on nuoren käytännössä pakko karistaa kotiseudun tomut jaloistaan. Joku saattaa lähteä ovet paukkuenkin; ”Tähän tuppukylään en enää palaa”, tunnustaa moni tuossa vaiheessa miettineensä.

Konkreettisilla teoilla kukoistavaan kotiseutusuhteeseen?

Mutta onko muuton opiskelupaikkakunnalle oltava lopullinen välirikko kotiseudun kanssa? Voisiko se olla uuden alku? Maaseudun Sivistysliiton Tää on mulle tärkee -hanke etsii pohjoispohjalaisten nuorten aikuisten kanssa keinoja pitää suhde kotiseudulle elävänä myös silloin, kun opiskelut tai muut syyt vievät maailmalle.

Joku viisas on sanonut, että ystävyyssuhde vaatii kukoistaakseen myös tekoja, ei pelkkiä sanoja. Ehkä sama pätee myös kotiseutusuhteeseen? Tää on mulle tärkee -hanke haastaa nuoria aikuisia ilmiantamaan juuriltaan itselleen tärkeitä kohteita, joiden hyväksi olisivat valmiita toimimaan. Innostamme konkreettisiin tekoihin lapsuus- ja kouluajan ympäristöjen ja yhteisöjen hyväksi.

Uuden sukupolven keinoja etsimässä

Perinteisten talkoiden rinnalle etsitään hankkeessa myös ”uuden sukupolven keinoja” olla mukana itselle tärkeiden asioiden kehittämisessä. Nuorten aikuisten osallistuminen etäältä – vaikkapa opiskelupaikkakunnalta – mahdollistetaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavien ja etätyöpajojen avulla. Osallistuminen joukkorahoituskampanjaan tai verkkotyöpajaan rakkaiden kotikulmien hyväksi onnistuu etäältäkin, toisin kuin työrukkaset kädessä huhkiminen.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ja konkreettinen yhdessä tekeminen uudistavat yhteisöllisyyttä ja pitävät yllä kotiseutusuhdetta. Ehkä kotiseudulle löytyy omien kasvattien joukosta tulevaisuuden asukkaita tai monipaikkaisia yhteisön jäseniä – vapaa-ajan viettäjiä ja etätyöntekijöitä.

Lue lisää #tääonmulletärkee -hankkeesta ja kohdehausta:

Hankkeen verkkosivulta: msl.fi/osallisuus/ilmiot-teoiksi/taa-on-mulle-tarkee
Kohdehaun infosivulta: https://msl.fi/osallisuus/kohdehaku/msl.fi/osallisuus/kohdehaku
ja seuraa meitä Instagramissa: @taaonmulletarkee

Tää on mulle tärkee -hanke tukee elävää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuulumista, lisää ja monipuolistaa kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta ja tekee maaseutua näkyväksi monipuolisesti ja moniäänisesti.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella kesään 2022 saakka. Hanketta rahoittaa EU:n Maaseuturahasto.