Kysely kotiseudusta lapsille

8.7.2022 Pirjo Karhu ja Marja-Liisa Suvanto, Pikkarala
Pirjo Karhu ja Marja-Liisa Suvanto kasvokuva.
Pirjo Karhu ja Marja-Liisa Suvanto. Kuva: Timo Karhu.

Kotiseutuliiton tavoitteita ja arvoja ovat yhteenkuuluvuus, kotiseuturakkaus ja lasten ja nuorten saaminen mukaan kotiseututyöhön. Pikkaralassa toteutamme näitä arvoja. Teemme koululaisten kanssa yhteistyötä, esimerkiksi käymme koululla kertomassa elämästämme meidän lapsuusaikanamme.

Pikkaralan koulu on pieni kyläkoulu, kuten myös Sanginsuun koulu. Tämä  olikin sysäys nuorille ja lapsille tarkoitettuun kyselyyn kotiseudusta. Olemme havainneet, että lapsille oma kasvunympäristö täällä maaseudulla on tärkeä. Halusimme syventää tietoa kysymällä heiltä itseltään. Paras tapa siis oli ottaa yhteyttä kouluihin ja sitä kautta opettajiin, jotka auttoivat kyselyn toteutuksessa.

Lapsilta siis haluttiin kysyä, mikä heidän mielestään on kotiseutu ja miten he sen ymmärtävät. Vastaukset eivät yllättäneet, mutta yllätys tulikin siitä, kuinka valveutuneita lapset ovat asian suhteen, kuinka tärkeänä he kotiseutuaan pitivät ja kuinka tyytyväisiä lapset ovat.

Kyselyn vastauksista tehtiin yhteenveto, jonka jälkeen niistä syntyi artikkeli, jota tarjosimme eri lehtiin. Artikkeli on ollut paikallisissa lehdissä luettavissa ja myös lähetetty eri päättäjille tiedoksi.

Erään Pikkaralan koulun oppilaan kuvaus kotiseudustaan.

Mieleemme tulikin esittää, voisiko Kotiseutuliitto haastaa samaan suurkouluja käyvät lapset ja nuoret.  Olisi mielenkiintoista verrata lasten näkemyksiä ja vastauksia ja nähdä, kuinka ne eroavat  pieniä kyläkouluja käyvien lasten vastauksista. Onko isoissa kouluissa esimerkiksi levottomampaa?

Toivomme lapsille ja nuorille turvallista elämää, kasvuympäristöä sekä rakkautta omaa kotiseutuaan kohtaan. Hehän tekevät tulevaisuuden kotiseututyötä.

Pirjo Karhu

Asun täällä Pikkaralassa, jossa olen myös syntynyt. Minulle kotiseutuasioiden parissa toimiminen on itsestäänselvyys ja rakas asia. Olen kotiseutuyhdistyksissä mukana ja olen ollut Oulujoki-seuran hallituksessa ja sitä kautta aiemmin myös Kotiseutuliiton valtuutettuna.

Marja-Liisa Suvanto

Olen toiminut kotiseututyössä vuosia, monenlaisissa tehtävissä. Olon ollut yli 25 vuotta Pikkaralan kylätoimikunnan toiminnassa mukana, suurimman osan puheenjohtajana ja muissa tehtävissä. Nykyään Kyläyhdistyksessä toimin ulkopuolella hallituksen ryhmässä joka järjestää erilaisia tapaamisia ja toimintaa seniori-ikäisille kyläläisille.

Oulujoki-seura ry:n toiminnassa olen ollut vuosia, suurimman osan aikaa sihteerinä. Nyt toimin hallituksen ulkopuolella yhdessä Pirjo Karhun kanssa järjestämässä  ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia ja toimintaa.