Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä juhlitaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä

5.3.2021 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuriympäristöpäivät yleisötapahtumineen, tuhansine kohteineen ja miljoonin osallistujin on Euroopan laajin yleisötapahtumien kokonaisuus ja upea kulttuuriperinnön yhteinen juhla. On hienoa, että Suomi osallistuu aktiivisesti tähän Euroopan neuvoston ja Euroopan komission kokonaisuuteen yhdessä 49 muun maan kanssa.

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tänä vuonna ilo osallistua ensimmäistä kertaa kulttuuriympäristöpäivien kansalliseen työryhmään. Olemme mielellämme mukana pohtimassa, miten kulttuuriympäristöpäivät voivat osaltaan lisätä kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Osallistuminen kulttuuriympäristöpäivien työryhmään tarjoaa myös uuden luontevan kanavan tavoitteillemme tukea aktiivista kansalaisuutta, kulttuurin monipuolista tuottamista sekä monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä huolehtimista.

Näemme kulttuuriympäristöpäivät myös luontevana foorumina kulttuuriperintöstrategiatyössä. Tämä hallitusohjelmaan linjattu tavoite laatia kulttuuriperintöstrategia on yksi tämän vuoden keskeisistä hankkeistamme. Strategiatyö käynnistyi konkreettisesti reilu viikko sitten kick off –tilaisuudella. Oli hienoa huomata, että kulttuuriperintö yhdistää ja kiinnostaa: tapahtuma tavoitti yli 300 kuulijaa ympäri maan. Tilaisuudessa rakennettiin siltaa päättyneelle kulttuuriympäristöstrategiatyölle sekä luotiin suuntaa kulttuuriperintöstrategian laatimiselle. Keskustelut koskettivat ajankohtaisia teemoja, ja kulttuuriperintö nähtiin muutosvoimana kestävälle tulevaisuudelle.

Olemme pian perustamassa hankeorganisaation vastaamaan strategiatyöstä. Keskeinen tavoitteemme on kuitenkin tehdä strategiatyötä laajasti yhdessä useiden eri kulttuuriperintöalan toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. Tässä näen, että hyviksi havaitut ja toimivat foorumit ovat keskeinen voimavara ja alusta yhteistyölle. Kulttuuriympäristöpäivät on siinä erinomainen mahdollisuus.

Kulttuuriperintöstrategian lähtökohtana on löytää kulttuuriperinnöstä erityisesti kaikkia yhdistäviä piirteitä. Tavoitteena on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja mahdollisuudet sekä löytää yhteiskunnan kaikkia osa-alueita yhdistävät teemat ja kokonaisuudet. Tavoitteessa on paljon yhtymäkohtia tämän vuoden kulttuuriympäristöpäivien ”Rajaton ja avoin” vuositeemaan. Rajoja ylittämällä ja kynnyksiä madaltamalla yhä useammalla on mahdollisuus päästä osalliseksi kulttuuriperinnöstä. Samalla myös ymmärrys toiselle tärkeästä kulttuuriperinnöstä kasvaa.

Vuositeeman tapahtumissa ja kampanjoissa on mahdollisuus ylittää kuntien, maiden, sukupolvien tai kieliryhmien välisiä rajoja – vain mielikuvitus on tässä enää rajana! Teemavuonna voi myös pohtia kiinnostavan kohteen saavutettavuutta ja sen parantamista. Myös teknologia antaa tähän apuja: Tapahtumat ja kampanjat verkossa tai sosiaalisessa mediassa mahdollistavat osallistumisen eri puolilta Suomea tai jopa toisesta valtiosta.

Viimeisen vuoden aikana pandemian myötä useat meistä ovat löytäneet oman lähiympäristönsä ja nähneet sen tuomat mahdollisuudet virkistymiseen aivan uudella tavalla. Kulttuuriympäristöpäivien tarkoituksena onkin juuri juhlia tätä. Kulttuuriympäristöpäivät nostavat korokkeelle juuri oman arkiympäristömme: se on tärkeä voimavara ja hyvinvoinnin lähde. Lähiympäristö on itsessään arvokasta. Sitä kannattaa eri tavoin käyttää, vaalia ja myös juhlia.

Toivotan kaikille oikein innostavaa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Rajaton ja avoin -teemavuotta!

Riitta Kaivosoja
Ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö


Ylijohtaja Riitta Kaivosoja avasi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Rajaton ja avoin -teemavuoden verkkoavajaisissa 4.2.2021.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Suomessa päiviä koordinoidaan Suomen Kotiseutuliitossa yhteistyössä Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Suomen museoliiton ja ympäristöministeriön kanssa.

Vuonna 2021 päiviä vietetään teemalla Rajaton ja avoin. Teema kannustaa ylittämään rajoja eri tavoin ja tuo esille saavutettavaa kulttuuriperintöä. Kaikki Kotiseutuliiton jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita järjestämään tapahtumia.

Lue lisää: www.kulttuuriymparistopaivat.fi