Kulttuuriympäristöohjelmasta kotiseudun hyvinvoinnin avaimet 

30.10.2023 Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö
Hanna Hämäläinen. Kuva: ympäristöministeriön kuvapankki.

Olemassa oleva kulttuuriympäristö luo hyvinvointia ja elinkeinomahdollisuuksia. Siihen on sidottu laajasti luonnonvaroja ja kansallisvarallisuutta. Kulttuuriympäristö sitoo ja juurruttaa meitä ihmisiä. Sinullakin lienee useampi paikka, jonka tunnet hyvin ja jonka säilymisestä haluat omalta osaltasi huolehtia – ne merkitykselliset kotiseuturakkauden ja paikallisylpeyden syyt sekä matkailukohteet, joissa on mukava käydä useammankin kerran.

Syyskuussa julkaistut ideakortit tarjoavat vinkkejä kulttuuriympäristön hyödyntämiseen ohjelmatyön avulla. Kulttuuriympäristöohjelmaan kootaan tärkeäksi koetut kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä suunnitelma näiden hoitamiseen.

Ohjelma on kunnille ja maakunnille erinomainen väline ympäristön tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen kestävästi ja ilmastoviisaasti. Myös kotiseutuyhdistykset voivat hyödyntää kortteja omassa toiminnassaan.

Ohjelman monet hyödyt

Alueellisten ohjelmien lisäksi yli 100 kuntaa on jo laatinut paikallisen kulttuuriympäristöohjelman. Nämä paikalliset ohjelmat herättävät laajasti kiitosta ja ovat monikäyttöisiä menestystarinoita.

Ohjelma auttaa näkemään ja hyödyntämään kulttuuriympäristön mahdollisuudet. Hyvin hoidetut kulttuuriympäristöt ovat viihtyisiä asuinseutuja ja vierailukohteita. Ne luovat taloudellisia mahdollisuuksia yrityksille ja paikallisyhteisöille ja lisäävät paikan veto- ja pitovoimaa.

Kulttuuriympäristöohjelmat vahvistavat asukkaiden paikallistuntemusta ja identiteettiä. Ne toimivat tietoaineistona paikkakunnan henkeen ja historiaan. Ne voivat auttaa säilyttämään paitsi paikkoja myös perinteitä ja tarinoita. Tämä kulttuurinen rikkaus luo tunnetta paikkaan ja yhteisöön kuulumisesta ja lisää sosiaalista hyvinvointia.

Yhdessä vaikuttava ja omannäköinen ohjelma

Hyvä kulttuuriympäristöohjelma on yhdessä tehty linjaus tärkeiksi koetuista ympäristöistä ja niiden hoitamisen ja hyödyntämisen tavoista. Asiantuntijoiden äänten rinnalle tarvitaan paikallistuntemusta.

Ohjelmatyöhön kannattaa ottaa alusta lähtien mukaan alueen toimijat yrittäjistä yhdistyksiin, vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat eskarilaisista ikäihmisiin, maanomistajista mediaan.
Kulttuuriympäristöohjelma voidaan tehdä juuri siinä mittakaavassa kuin on tarpeen. Tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit määrittävät ohjelma laajuutta.

Vinkkejä ohjelman laatimiseen voi ideakorttien lisäksi saada Kulttuuriympäristöohjelma – Miksi ja miten oppaasta (vuodelta 2009) ja jo tehdyistä ohjelmista.

Kestävää tulevaisuutta

Kulttuuriympäristö on elävä ja muuttuva osa yhteiskuntaamme. Se tarjoaa meille parastaan, kun siitä pidetään huolta.

Kulttuuriympäristöohjelmien tekeminen auttaa vaalimaan ja hyödyntämään ympäristöä ja kulttuuriperintöä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelmien avulla luodaan kestävää ja monimuotoista yhteiskuntaa, joka kunnioittaa menneisyyttä ja luo vaurautta sekä henkistä hyvinvointia nykyhetkessä tulevaisuuteen katsoen.

Kortit on toteuttanut Maa- ja kotitalousnaisten keskus ympäristöministeriön rahoittamana. Korttien kuvituksen on tehnyt Pekka Rahkonen.

Kortit suomeksi:

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165141

Kortit ruotsiksi:

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165142