Kulttuuriperintöstrategia huomioi paikallisyhteisöt

14.5.2021 Mirva Mattila ja Riikka Mäkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mirva Mattila ja Riikka Mäkinen.
Mirva Mattila ja Riikka Mäkinen. Kuvat: Tuija Päivärinta ja Liisa Mäkinen.

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite laatia kulttuuriperintöstrategia on keväällä 2021 lähtenyt liikkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Jo suunnitteluvaiheessa nousi esiin kulttuuriperinnön moninaisuus: se voi olla aineellista, aineetonta tai digitaalista. Kulttuuriperintö voi olla kansainvälisesti tunnustettuja monumentteja, kirjastojen aineistoja, museoiden kokoelmia, arkistoihin tallennettuja asiakirjoja tai yksilöiden ja yhteisöjen ylläpitämää perintöä. Kulttuuriperintö pitää sisällään arjen eri käytänteet, ilmaukset, tiedot ja taidot – sekä niihin liittyvät välineet, esineet ja kulttuuriset tilat. Kaikki tämä monimuotoisuus halutaan nähdä strategiatyössä mahdollisuutena ja löytää yhteiskunnan eri osa-alueita yhdistävät teemat ja kokonaisuudet.

Kaikilla kunnilla on vastuu järjestää kulttuuritoimintaa, jolla tuetaan paikallista kulttuuritoimintaa ja toimijoita. Kunnan tehtävänä on muun muassa edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Kuntien rooli sivistyksen ylläpitäjänä ja kehittäjänä korostuu jatkossa entisestään, kun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Alueen kulttuuriperintö voi olla kunnan profiloitumisen väline ja osa vaikkapa koulutuksen tai matkailun sisältöjä. Kulttuuriperintöstrategiassa kulttuuriperintö tunnistetaan ennen kaikkea voimavarana tulevaisuuden kestävälle rakentamiselle, niin sosiaaliselta, taloudelliselta, ekologiselta kuin kulttuuriseltakin kannalta.

Paikallisyhteisöt nähdään oman alueensa erityisasiantuntijoina

Strategiatyön tueksi tilatussa taustaselvityksessä korostetaan monessa kohtaa alueiden merkitystä kulttuuriperintötyössä. Paikallisyhteisöt nähdään oman alueensa erityisasiantuntijoina, jotka tuntevat ja voivat siirtää perinnettä eteenpäin. Myös kulttuuriperintöstrategiassa tavoitellaan kulttuuriperinnölle vakiintunutta roolia niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin yksilöiden toiminnassa. Näin sitä myös käytetään ja vaalitaan aktiivisesti.

Strategiaehdotuksen laatimisesta vastaavat laajapohjainen ohjausryhmä ja työryhmä, mutta tarkoitus on koko ajan tehdä työtä yhdessä monien eri toimijoiden kanssa. Strategiatyön etenemisestä kerrotaan kaikille kiinnostuneille suunnatuissa webinaareissa, ja keskeisiä teemoja hiotaan eri toimijoille suunnatuissa teematyöpajoissa.

Kulttuuriperintöstrategia rantautuu myös elokuussa Valtakunnallisille kotiseutupäiville Ouluun www.ouka.fi/kotiseutupaivat

Seuraa verkkosivujamme www.minedu.fi/kulttuuriperintostrategia tai somessa aihetunnistetta #kulttuuriperintö2030