Köyliön ystävät -jaoston toiminta vahvistaa kotiseuturakkautta ja rikastuttaa seuran toimintaa

8.4.2021 Helena Santala, Köyliön ystävät jaoston puheenjohtaja vuosina 2009- 2018 ja Marita Holkeri, Köyliön ystävät-jaoston puheenjohtaja vuodesta 2019
Helena Santala ja Marita Holkeri. Kuvat: Marita Holkeri ja Seppo Holkeri.

Köyliö-seuran Köyliön ystävät-jaosto tarjoaa runsaalle joukolle Köyliöstä muille paikkakunnille muuttaneille mahdollisuuden osallistua monipuoliseen ystävätoimintaan, mikä lujittaa sidettä entiseen omaan kotipitäjään. Köyliön ystävillä tarkoitetaan kaikkia ulkoköyliöläisiä ja muita Köyliö-sidonnaisia henkilöitä, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana seuran ja jaoston toiminnassa.  Köyliön ystävät on organisoitunut alueittain: Helsingin seutu, Köyliön lähipitäjät, Pori, Rauma, Tampere, Turku ja muu Suomi sekä ulkomaat.

Jaoston tehtävänä on olla linkki Köyliön ystävien sekä nykyään Säkylän Köyliössä asuvien välillä. Tätä sidettä pyritään ylläpitämään ja mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan. Jaosto järjestää köyliöläisiä yhteen kokoavia tilaisuuksia Köyliössä ja ulkopaikkakunnilla. Näin täydennetään Köyliö-seuran muuta toimintaa ja tapahtumia. Nämä tilaisuudet syntyvät niin Köyliössä asuvien kuin ulkoköyliöläistenkin monipuolisella osaamisella, tiedoilla ja taidoilla.

Joukossa luennoitsijoita, kirjoittajia, hankevetäjiä, historian taltijoita

Köyliön ystävät ovat tarjonneet runsaasti asiantuntemusta ja osaamista Köyliö-seuran toimintaan. Joukostamme löytyy esimerkiksi luennoitsijoita, Köyliist-kirjojen tekstien kirjoittajia, Köyliön valokuvat-arkiston toimijoita, eri hankkeitten vetäjiä, suhdetoimintaa rikastuttavia yhteyksiä ja Köyliön upean historian taltioijia.

Köyliö-seuran hallituksen apuna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on neljä jaostoa, joista nuorin, Köyliön ystävät perustettiin syksyllä 2008. Köyliön Vuorenmailta kotoisin oleva Jorma Ojala esitti idean Köyliöstä muualle muuttaneille mahdollisuudesta osallistua seuran toimintaan. Tästä ideasta otti kopin Kalevi Salmi, ”Tuiskulan poika” Turusta, joka vei asian yhdistyksen hallitukseen. Jaoston jäsenet valitaan vuosittain, ja jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ensimmäinen puheenjohtaja Helena Santala toimi kymmenen vuotta tässä tehtävässä.

Köyliön murre pulppuamaan Raumalla

Ensimmäinen Ystävätapaaminen järjestettiin Raumalla keväällä 2009. Köyliö-seurasta tilaisuuteen lähti varsin edustava joukko: puheenjohtaja Anneli Laine, varapuheenjohtaja Jaakko Ojala, tiedottaja Samuli Vahteristo, Köyliön ystävät-jaoston puheenjohtaja Helena Santala ja Kalevi Salmi. Mukana oli myös Köyliön kunnanjohtaja Seppo Saarinen. Tapahtumalle oli selvästikin tilaus. Väkeä saapui paikalle yli odotusten. Köyliön murre pulppusi puheissa. Kotiseutuhenki kohotti ilon kohtaamisille.

Uuden jaoston ideana oli tavata köyliöläissyntyisiä myös Turussa, Helsingissä, Porissa, Tampereella ja Köyliön lähipitäjissä. Jaoston toiminta alkoi näin hahmottua ja organisoitua.

Köyliön ystävät seuran jäseniksi

Köyliön ystävät ovat lisänneet runsaasti Köyliö-seuran jäsenmäärää. Vuonna 2020 jäsenistössä oli 150 Köyliössä asuvaa ja 205 Köyliön ystävää, ystävien ei-jäseniä 187. Koska jäsenmaksulla on suuri merkitys yhdistyksen taloudessa, tavoitteena on, että mahdollisimman moni Köyliön ystäväksi ilmoittautunut liittyy myös Köyliö-seuran jäseneksi.

Ystävätapaamisia Köyliössä ja ystävätoiminnan muilla alueilla järjestetään säännöllisesti. Köyliön ystävät -jaoston jäsenet toimivat aluevastaavina. Lähes kaikilla alueilla he toimivat työparina. Yhdessä he ideoivat toimintaa ja pitävät yhteyttä alueensa Köyliön ystäviin. Näin saavat elinvoimaa ne juuret, jotka meitä sitovat omaan entiseen kotiseutuumme.

Ystäväkirkkopyhä on järjestetty jo vuodesta 2010 alkaen säännöllisesti ystävänpäivän aikoihin yhteistyössä Köyliön seurakunnan, nykyisin Köyliön kappeliseurakunnan kanssa. Messu on koonnut runsaasti Köyliön ystäviä Köyliön kirkkoon. Tilaisuus on jatkunut ohjelmallisena Köyliön seurakuntatalossa.

Köyliö-seuran järjestämille kesäisille Köyliö-päiville ystäviä on saapunut laajalti eri puolilta Suomea. Ystävätapaamisia ovat myös lukupiirit, retket eri alueiden kohteisiin, kulttuuritapahtumiin osallistumiset, museovierailut, teatterikäynnit, Köyliist-kirjojen esittelyt, myyjäiset, joulujuhlat, Rakas runo -tilaisuudet, jne. Näihin tapaamisiin osallistuu usein myös Köyliö-seuran hallituksen väkeä.

Köyliön ystävien tapaaminen Tampereella 26.9.2020 Kuva: Marita Holkeri.

Vuoden Köyliön ystävä

Köyliön ystävät-jaosto valitsee vuosittain jaostossa ja seuran työvaliokunnassa vahvistettujen kriteerien perusteella ystävätoiminnassa ansioituneen tai ansioituneet:

Vuoden Köyliön Ystävä

  • toimii aktiivisesti Köyliön ystävissä
  • on pitkänlinjan Köyliön ystävä
  • tuo Köyliön ystävien toimintaan omaa osaamista
  • ideoi toimintaa ja tapahtumia
  • on Köyliö-seuran jäsen
  • löydettävissä jokin erityismaininta ansioista Köyliön ystävien
    toiminnassa
  • Vuoden 2020 Köyliön ystäviksi valittiin turkulaiset Helena Santala ja Kalevi Salmi.
Vuoden 2020 Köyliön ystävät Helena Santala ja Kalevi Salmi. Kuva: Marita Holkeri.

Juhlavuonna 2019 tapaamiset kaikilla alueilla

Juhlavuoden aikana järjestimme aluetapaamiset kaikilla jaostomme alueilla. Ohjelmassa oli Köyliön valokuvat -arkiston tuoreimpia tietoja ja uutisia, Köyliist 15 -kirjan syntyvaiheiden esittelyä sekä Köyliö-seuran ja juhlavuoden tapahtumista tiedottamista. Tärkeintä kuitenkin oli tavata Köyliön ystäviä, vaihtaa kuulumisia ja muistoja kotiseudulla koetuista vuosista. Kotiseutuhenki keräsi väkeä tilaisuuksiin runsain joukoin.

 

Ryhmäkuva.
Köyliön ystävät viettivät 10-vuotisjuhlaansa Köyliössä elokuussa 2019, ensin Vanhan ajan koulupäivänä Yttilän Museokoululla ja sen jälkeen ohjelmallista iltajuhlaa Kankaanpään Meijerillä. Päivän tilaisuuksissa juontajana oli Olli-Pekka Ihamäki, jonka isä oli kuuluisa köyliöläinen Niilo Ihamäki. Kuva: Samuli Vahteristo.

Yhteydenpitoa sähköpostitse, kotisivujen, somen, tiedotteiden välityksellä ja Teamsissa

Yhteyttä pidämme sähköpostitse, seuran kotisivujen (www.koylio-seura.fi) ja Facebook-ryhmän kautta sekä tiedottein. Köyliön ystävillä on myös oma Facebook-ryhmä. Vuosittain pyritään pitämään jaoston kokous niin, että kaikki jaoston jäsenet voivat osallistua. Jaoston puheenjohtaja osallistuu Köyliö-seuran hallituksen kokouksiin. Nyt korona-aikana kokoukset on pidetty Microsoft Teamsin välityksellä.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on toiveikas. Ystäväkirkkopyhää korvaavana toteutui striimattu jumalanpalvelus Köyliön kirkossa helmikuussa 2021. Kokoontumisrajoitukset siirtävät ystävätapaamisia kohti kesää ja syksyä. Yhteyksiä pidetään etänä. Esimerkiksi Turun lukupiiri on kokoontunut Teams-kokouksena.

Nuoret köyliöläistaustaiset haussa

Tulevana haasteena on saada mukaan nuorta väkeä. Köyliöstä ovat nuoret kautta aikojen lähteneet opiskelemaan lähikaupunkeihin, joissa on tarjolla yliopisto- ja opistotasoista koulutusta. Myös töihin on lähdetty muille paikkakunnille. Heillä on kuitenkin juuret synnyinseudullaan ja siellä he ovat kasvattaneet kantavat siivet. Toivottavasti nykyisten Köyliön ystävien ja Köyliössä edelleen asuvien jälkipolvet tulevat mukaan seuran toimintaan jäseninä ja Köyliön ystävinä.

Köyliön ystävien 10-vuotishistoriikki on luettavissa tästä linkistä.
www.koylio-seura.fi/image/koylionystavat/ystavat10historiikki.pdf

Kuvakertomus Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlasta Köyliössä 31.8.2019
www.koylio-seura.fi/image/koylionystavat/kuvakertomusystavat10v.pdf