Kotiseututyön tärkeitä kestävän kehityksen rakennuspalikoita näkyväksi kestävän kehityksen viikolla

17.8.2023 Nora Backlund, maaseutupolitiikan KEHÅ-verkosto
Nora Backlund. Kuva: Bertills&Jung.
Nora Backlund. Kuva: Bertills&Jung.

Kestävä kehitys on yksi maailman tärkeimmistä haasteista tällä hetkellä, ja sitä se on myös paikallisesti niin sinun kuin minunkin kotiseudullani. Kuinka voimme omilla valinnoillamme ja ratkaisuillamme edistää kestävää tulevaisuutta? Kestävän kehityksen viikko tarjoaa puitteet tähän keskusteluun ja toimintaan.

Miten kotiseutu ja kestävä kehitys liittyvät toisiinsa?

”Kotiseututyö on paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaalimista ja kestävää kehittämistä. Tämä tarkoittaa asuinpaikan ymmärtämistä, elävöittämistä ja kehittämistä sekä hyvän elinympäristön ja siihen liittyvän ymmärryksen jatkuvuuden mahdollistamista.” Näin Kotiseutuliitto muotoilee kotiseututyön kestävyyttä tiedoissaan.

Käytännön teot, oli se sitten perinteiset kädentaidot, paikan muodostuminen, kulttuuriperinnön vaaliminen sekä rakennusperinteen ylläpitäminen ovat myös keskeisiä tekoja kestävyyden ja resilienssin edistämiseksi. Tämä blogikirjoitus kannustaa keskustelemaan kestävän kehityksen merkityksestä paikallisesti, ja tuomaan hyviä käytäntöjä näkyville.

Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa paikallisesti ja tukea kestävän tulevaisuuden rakentamista. Viikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kampanjoita, joissa tuodaan esille kestävän kehityksen merkitystä paikallisesti ja sen edistämistä. Jo olemassa olevat kestävän kehityksen toimet ja hyvät käytännöt kannattaa myös sitoa osaksi Kestävän kehityksen viikkoa. Tapahtumien kautta lisätään myös tietoisuutta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja arjessa.

Kutsummekin kotiseutuyhdistykset mukaan tärkeällä roolillaan luomaan tapahtumaviikkoa kanssamme. Kansalaistoiminta itsessään tuo tärkeitä kestävyyden peruspilareita paikalliseen yhteisöön, mutta myös yhdistysten kestävyyttä edistävä toiminta ansaitsee näkyvyyttä. Olemme kaikki osa tätä matkaa, ja omilla teoillamme voimme vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Kestävyys ei ole trendi, vaan se on tulevaisuuden perusta.

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään tänä vuonna 25. syyskuuta–1. lokakuuta. Tapahtumaviikolle kootaan valtakunnallisia tapahtumia sekä paikallista toimintaa kymmenessä maakunnassa, jotka ovat Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Uusimaa.

Kestävän kehityksen viikon muistilista

1. Miettikää, mitä voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
2. Suunnitelkaa tapahtuma kestävän kehityksen viikolle.
3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat. Pohtikaa myös, miten tilaisuuteen kuljetaan.
5. Osallistuminen on ilmaista. Oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjä vastaa itse.
6. Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi.

Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuutta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnitelkaa, jos tarvitsette omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.

Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kirjoittaja toimii maaseutupolitiikan KEHÅ-verkoston erityisasiantuntijana ja vastaa Kestävän kehityksen viikko – toimintamallin koordinoinnista.