Kotiseututoimijat kotouttajina

10.8.2018 Sini Hirvonen

Mitä kotiseututoimijat voivat tehdä ja mitä niiden pitäisi tehdä kotouttamisen edistämiseksi? Kotiseutuliiton tekemän jäsenkyselyn vastaajista yli puolet haluaisi maahanmuuttajat mukaan kotiseutuyhteisöjen toimintaan. Muutamat olivat jo järjestäneet yhteisiä tapahtumia, kielen opetusta tai lasten kerhoja – useat kuitenkaan eivät vielä mitään. Vastauksissa toistuu sekä se, kuinka tärkeänä tätä pidetään, että toisaalta se, kuinka hankalaa on ollut tarttua toimeen.

Kutsuimme joukon kotiseututoimijoita pohtimaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten roolia kotouttamistyössä ja vastauksena alun kysymykseen syntyi viiden kohdan toimenpidelista.

  1. Kysytään jäseniltä ja asukkailta, mitä he haluavat!
  2. Hyödynnetään yhteistyön mahdollisuudet: kutsutaan itsemme kylään maahanmuuttajien yhdistykseen ja tutustutaan ihmisiin. Henkilökohtainen kutsu vastavuoroisesti kotiseutuyhdistyksen toimintaan on aina paras keino houkutella mukaan. Yhteistyöverkostojen kautta voi löytyä vaikkapa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita!
  3. Otetaan uudet jäsenet mukaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan ja vaikuttamiseen – ei toiminnan kohteiksi. Annetaan mahdollisuus oppia suomalaisen yhdistystoiminnan periaatteet ja talkooperinne ja samalla annetaan tilaa tuoda toimintaan uusia ideoita ja sisältöjä.
  4. Luodaan hyvää ilmapiiriä ja asuinympäristöä tapahtumien kautta. Toiminnan kautta myös kielimuuri ylittyy. Sopisiko meidän seudullemme esimerkiksi lauluilta, käsityötapahtuma tai ruokakurssi, jossa opittaisiin toinen toistemme perinteistä?
  5. Tehdään päätös toimintamalleista, ryhdytään toimeen ja hyväksytään muutos.

Innostusta aloittamiseen antavat tämän kotiseututoimijan mietteet:
”Kotiseututyö tarjoaa hyvät mahdollisuudet eri kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle. Kotiseututyön kautta voidaan oppia tuntemaan toinen toistaan ihmisinä ja kulttuurisesti. Kun ihmiset tuntevat toisensa, vastakkainasettelut yleensä häviävät. Kotiseututyön kautta voi maahanmuuttajat tutustuttaa suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin, historiaan, kunkin paikkakunnan merkityksellisiin paikkoihin ja ottaa maahanmuuttajia mukaan yhteisöön. Samoin kotiseututyön kautta on meillä hyvä väylä oppia maahanmuuttajien kulttuurista ja tavoista. Vuoropuhelun kautta syntyy ymmärrystä ja uhat ja pelot hälvenevät. Yhteistyötä ja -eloa, yhteistä tekemistä yhteisen kotiseudun hyväksi.”

Sini Hirvonen
Kirjoittaja työskentelee Kansalaisareenassa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkoston suunnittelijana ja intoilee ihmisten talkoohengestä, uusista vapaaehtoistoiminnan muodoista ja kotiseutumuseoista.