Kotiseudun yhteisöt voivat auttaa juurtumaan

7.1.2021 Järjestöpäällikkö Marika Punamäki ja toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
Marika Punamäki ja Riitta Vanhatalo.

Nuorisoväkivalta ja sitä ruokkiva syrjäytymisen, juurettomuuden ja osattomuuden kierre ovat puhuttaneet viime aikoina. Poliisin tilastoissa maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus on korostunut Helsingin ryöstö- ja huumausainerikoksissa. Nyt tarvittaisiinkin toimivia keinoja ottaa erilaisista taustoista tulevat ihmiset mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yksi parhaista konsteista päästä mukaan oman alueen ja yhteisön piiriin on kansalaistoimintaan osallistuminen. Se ankkuroi ihmisen osaksi yhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Arkisten asioiden kautta osaksi yhteiskuntaa

Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksillä sekä asukasyhteisöillä on lisäksi hihassaan verraton valtti – paikallisuus. Asukkaat juurtuvat paikallisen toiminnan kautta, tässä ja nyt. Kohtaamisia syntyy arjessa: päiväkodin portilla, lähikaupassa, koirapuistossa, bussipysäkillä, jalkapallokentällä. Tullaan tutuiksi, kutsutaan mukaan, osallistutaan toimintaan – ja päästään osaksi yhteisöä.

Kotiseututyö on hyvää juurtumisen tukemista. Paikalliskulttuurin ja -historian kautta opitaan tuntemaan omaa kuntaa tai kaupunginosaa paremmin ja tapahtumissa tutustutaan oman alueen ihmisiin. Näin asuinpaikasta voi muotoutua uusi kotiseutu.

Myös ympäröivä yhteiskunta muuttuu

Sellainen kansalaistoiminta, jossa erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ja kantaväestöön kuuluvat toimivat yhdessä tasa-arvoisesti, rakentaa luottamusta ja luo yhdistävää sosiaalista pääomaa. Erilaisten kulttuurien toisiaan kunnioittava vuoropuhelu tekee kotoutumisesta kaksisuuntaista ja myös ympäröivä yhteiskunta muuttuu. On huolehdittava lisäksi kaikkien äänien aidosta kuulemisesta. Pelkkä mukanaolo ei välttämättä edistä kenenkään osallisuuden tunnetta. Kaikkien tulee päästä mukaan kotiseudun ja paikallisyhteisön toimintaan yhdenvertaisesti.

Kulttuurista moninaisuutta pidetään tärkeänä

Suomen Kotiseutuliitto tukee osallisuutta vahvistavaa ja moniarvoista kotiseututyötä. Työtä varten liitolla on meneillään selvityshanke ”Kenellä on oikeus kotiseutuun?”. Teimme tänä syksynä valtakunnallisen kyselyn kunnille ja kansalaistoimijoille kulttuurisesti moninaisesta kotiseututyöstä. Kyselystä ilmenee, että yli puolet vastaajista pitää kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää työtä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Raportti kyselystä julkaistaan vuoden 2021 alussa. Kotiseutu-, kaupunginosa- ja asukasyhdistysten voima kannattaa siis hyödyntää niin kuntien kuin muiden kotoutumisen toimijoiden verkostoissa ja paikallisen hyvinvoinnin rakentamisessa.

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomissa 2.1.2021