Keitä minä edustan Kotiseutuliitossa?

6.5.2019 Anna-Maija Korhonen Kotiseutuliiton valtuutettu Pohjois-Savosta

 

Anna-Maija Korhonen Minna Canthina. Kuva Liisa Lohtander.

Minä edustan Kotiseutuliitossa heitä, jotka ovat vaikuttaneet täällä ennen meitä. Heitä, jotka ovat rakentaneet Pohjois-Savoa kulttuurin ja talouselämän, yrittäjyyden ja sosiaalielämän aloilla. Heitä, jotka ovat lähteneet taisteluihin puolestamme, heitä, jotka ovat tänne palanneet. Heidän muistoaan, jotka jäivät taipaleelle.

Heitä, jotka ovat rakentaneet aluettamme sukupolvien aikana, heitä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan meistä kotiseutuhenkisiä tolokun immeisiä.

Heitä, jotka ovat syntyneet täällä. Heitä, jotka asuvat ja hankkivat elantonsa täällä. Heitä, jotka suunnittelevat tänne palaamista tai ovat jo palanneet. Heitä, jotka saapuvat kauempaa ja asettuvat taloksi, osaksi yhteisöämme, osaksi kyliämme ja kaupunkejamme.

Heitä, joiden sydän on täällä, Puijon rinteillä, Kallaveden aalloilla ja Varkauden porteilla, yhtä lailla Iisalamessa ja Pielaveellä – pihassa, pelloilla ja pitäjillä.

Työ ja tehtäväni Kotiseutuliitossa on ollut näköalapaikka koko Suomenniemelle. Tehtävänäni on toimia kotiseutu- ja kulttuurikuriirina savolaisen ja suomalaisen elämänmenon yhtymäkohdissa. Valtuutettuna toimimista kantaa ja kannattelee hyvä pohjoissavolainen yhteistyö ja yhteishenki – koen olevani oekeitten immeisten asialla ylen kylilläkkii.

Tähän edustustehtävääni olen saanut hyviä eväitä Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitosta. Vaikka edustan kaikkea pohjoissavolaista kotiseutu- ja kulttuurielämää Kotiseutuliitossa, on ollut hyvä nojata oman alueellisen liittomme työhön ja toimintatapoihin myös valtakunnallisen liiton toiminnassa.

Kotiseutuliiton valtuutettuna tuon terveisiä liiton tavoitteista ja toiminnasta Pohjois-Savoon. Yhtä lailla vien kentän äänenä terveisiä Pohjois-Savosta Kotiseutuliittoon kokousten ja tapaamisten yhteydessä. Olen ollut kiitollinen työstäni Kotiseutuliitossa. Valtuutettuna voin toimia yhteisten tavoitteiden mukaisesti – kehittää yhteistyötä ja ideoita, jakaa ja vastaanottaa kotiseututyön parhaita käytäntöjä. Erityisen hyvin olemme onnistuneet lasten ja nuorten kohtaamisessa ja järjestökentän aktivoimisessa. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on tehnyt hienoa työtä kotiseutukasvatushankkeessaan jo useiden vuosien ajan.

Ilolla olen ollut mukana myös maakunnan liiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton yhteistyöhön osallistumassa. Yhteistyössä järjestämämme syysseminaarit ovat esimerkki pohjoissavolaisesta yhdessä tekemisen hengestä. Kiitos siitä kaikille tekijöille ja seminaareihin osallistujille.

Kotiseutuhenki elää ja voi hyvin nykyajassa, kun rakennamme ja pidämme siitä yhdessä hyvää huolta. Lapsia ja nuoria kohtaamme heidän keinoillaan ja tavoillaan, perheitä kohtaamme heidän arkensa ja juhlansa keskellä. Vanhemman väen kanssa pysähdymme muistojen äärelle ja huolehdimme myös veteraanityön perinteen jatkamisesta – tarjoamme kaikenikäisille mahdollisuuksia osallistua ja tehdä asioita yhdessä pohjoissavolaisella tavalla ja tyylillä. Mestareiden ja kisällien hengessä!

Tervolaiset nuoret kuvasivat kotiseutua sanoin:

”Kotiseudulla ihmiset puhuvat suoraan eivätkä jätä mitään sanomatta.

Kotiseutuun kuuluvat mukavat ihmiset, tutut tiet ja metsät.

Kotiseudun tunnistaa siitä, että siellä on hyvä ja turvallinen olo.

Kotiseudulla ihmiset puhuvat yhteistä ja ymmärrettävää kieltä.

Kotiseutu on se lähipiiri, missä vietän suurimman osan ajastani.”

Kotiseudulta löytyvät siis lapsuusmuistot, tutut kasvot, tutut paikat ja tuttu tunnelma – samat auringonlaskut ja -nousut.

 

Kotiseutuliiton hallitusohjelmassa nostetaan esille

·         Kansalaistoiminta, joka vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia.

·         Yhteisöllinen paikallinen kehittäminen, jonka tulee olla avointa ja moniäänistä.

·         Kulttuuriperintö ja yhteisöjen ääni, jotka on otettava huomioon kestävän kehityksen edistämisessä.

 

Kun oikein tarkkaan lukee ja kuuntelee, näistä hallitusohjelman tavoitteista voi erottaa Minna Canthin tulevaisuuteen uskovan äänen  – “Uljaasti ja pelkäämättä, innostuttakaa, reipastuttakaa meitä muita. Ja juuri te nuoret, te, joiden käsissä tulevaisuus on.”

Minna Canthin tavoin minäkin haluan olla edistämässä tasa-arvoa, koulutusta ja kulttuuria  –  kaikkien mahdollisuutta osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen nyt ja tulevaisuudessa!

“Ihmisen tuleekin aina syvästi juurtua kotiseutuunsa,

rakastaa hellimmällä sukulaisrakkaudella sen paikan luontoa,

jossa hän tuntee joka kiven, joka pensaan ja mättään,

johon nuoruuden muistot häntä sitovat ja

jossa hän on ystävyydessä kaikkien,

yksin hevosten ja koirienkin kanssa.

Semmoinen suhde antaa tukea hänen koko elämälleen,

se on lähde, josta sitten uhkuu rakkautta

avarammallekin, kansaan, isänmaahan” —

 

Minna Canth

– Eurooppaan ja maailmaan!