Tyttö lähteellä. Kuva Seppo Jääskeläisen arkisto.

Vanha valokuva, jossa on tyttö hakemassa vettä.