Paikallisuuden merkitys muuttuvassa maailmassa

20.4.2018 Juha Laakkonen

Teknologiakehityksen vauhti kiihtyy vuosittain ja kilpavarustelu avaruusmatkailuun on isojen pelureiden tätä päivää. Muutos on pysyvä ilmiö, johon meidän jokaisen on löydettävä tapamme sopeutua. Onko meillä joskus space nation, jossa voimme oikeasti vierailla? Onko avaruus tulevaisuudessa jollekin kotiseutu?

Paikallisuudella on valtava merkitys meidän jokaisen elämään. Kaikki me kuulumme johonkin yhteisöön. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä ja sen vuoksi meidän on kyettävä rakentamaan yhteiskuntaa kokonaisuutena, jossa nuorten syrjäytyminen estäminen, työikäisten työllisyyden parantaminen ja vanhusten elämän rikkauden ylläpitäminen ovat yhteinen tehtävämme. Muutoksen vauhdissa ei ihmistä saa unohtaa. Muutos on mahdollisuus, johon kukin ihmisen sopeutuu omalla tavallaan.

Nopea teknologiakehitys on myös luonut vastaliikkeitä, joista esimerkiksi Metrobank Englannissa perustaa kivijalkapankkeja ihmisille, jotka haluavat asioida kivijalkaliikkeessä. Meidän on hyvä ymmärtää, että palvelut rakentuvat aina tarpeen ympärille tiedostaen tai tiedostamatta. Kuluttajakäytös määrittelee, millaisia palveluita meille tulevaisuudessa syntyy. Jos me haluamme matkailla avaruuteen, on se varmasti joku päivä mahdollista, mutta samoin myös paikallisia palveluita syntyy tarpeen ympärille.

Paikallisilla laadukkailla palveluilla on iso merkitys siihen, miten yhteiskunta toimii. Aamukahvit paikallisessa kahviossa tuoreen leivoksen sekä aamun lehden parissa ei vaadi tehokasta digitaalista kehitystä. Jokainen meistä tarvitsee joskus rauhallisen aamuhetken ja hetkeksi pysähtymistä. Meillä on omat tottumuksemme ja tapamme, jotka antavat laadukasta sisältöä elämäämme. Kaikkien ei tarvitse olla aktiivikäyttäjiä sosiaalisessa mediassa, mutta kaikkien meidän olisi opittava käyttämään uusia myöskin teknologisia palveluita niissä määrin, kun ne tuovat helpotusta tai rikkautta elämäämme. Kuvat ja sisällöt kotiseudulta ja kaukana asuvista ystävistä ja heidän kuulumisensa on tänä päivänä huomattavasti helpompi jakaa kuin aikaisemmin. Yhteenkuuluvuutta tapahtuu yhä enemmän digitaalisissa palveluissa, mutta siinäkin käytetty sisältö on monesti paikallisuuteen ja ystävyyteen liittyvää. Kanava on vain väline välittää informaatiota helpommin useammalle ystävälle yhtä aikaa.

Paikallisen sisällön jakaminen niin lehdessä kuin digitaalisissa kanavissa on meille kuin kirje kotoa. Mitä kotiseudulla tapahtuu kiinnostaa myös kauempana asuvia ihmisiä. Paikallisuus kiinnostaa myös enemmän ja enemmän matkailussa, halutaan paikallisia kokemuksia paikallisten henkilöiden tuottamana. Yhtäkkiä maatilamatkailulle onkin kysyntää ja kotiseudun kiinnostavuus skaalautuukin globaaliksi palveluksi. Paikallisuuden maailmanvalloitus voi alkaa. Kaiken keskellä on kuitenkin ihminen ja ihmisyys, joita ei koskaan sovi unohtaa. Yhteisöillä on voimaa muuttaa tulevaisuutta.

Juha Laakkonen
Kaleva-konsernin toimitusjohtaja

Artikkeli on julkaistu aiemmin Kotiseutupostissa 1/2018.
www.kotiseutuposti.fi