Ensiaskeleet työelämään kotiseutuyhdistyksessä

11.6.2018 Sofia Talbit, Sami Komppula, Hanna-Kaisa Siimes
Talbit, Vuosaari, Vuosaari-Seura, Kesätyö, kotiseutu, nuoret, nuori
Sofia Talbit. Kuva: Hanna-Kaisa Siimes.

Kesäkuussa 2017 Vuosaari-Seura, yhdessä Helsingin kaupungin ja sekä Me-säätiön kanssa tarjosivat 20 nuorelle mahdollisuuden ottaa työelämän ensiaskeleita. Nuoret palkattiin kahdelle kahden viikon jaksolle, joista molemmille kymmenen kesätyöntekijää. Itse kuuluin ensimmäisellä jaksolla työskennelleiden kymmenen nuoren joukkoon. Palkatut olivat 15 – 20-vuotiaita nuoria, joista monille kesätyö oli ensimmäinen tai ainakin yksi ensimmäisistä työkokemuksista. Yksi kesätyöjaksojen tavoitteista oli estää nuorten syrjäytymistä, mikä oli onnistuttu ottamaan huomioon työtehtävissä hyvin. Melko suuri kymmenen nuoren ryhmä oli hyvä mahdollisuus nuorten keskinäiseen verkostoitumiseen ja useat hieman pienemmissä ryhmissä toteutetut tehtävät osallistivat kaikkia.

Vuosaari-Seuran kesäkahvila kesällä 2017. Kuva: Hanna-Kaisa Siimes.

Työtehtävät pysyivät monipuolisina ja innostavina läpi kahden viikon mittaisen jakson. Omasta mielestäni kaikkein parhaiten oli onnistuttu juuri laaja-alaisen kokemuksen tarjoamisessa nuorille. Kesätyöjaksoni Vuosaaressa on avannut monia ovia muun muassa hygieniapassin ja kertyneen kokemuksen myötä. Kahden viikon aikana ehdimme tutustua moniin vuosaarelaisiin toimijoihin ja alueisiin, pitää pop-up kahvilaa, siistiä viljelyspalsta-alueita ja monenlaista muuta. Pääasiassa keskityimme kirjoittamaan blogitekstejä Vuosaaresta, mikä paransi niin kirjoitustaitoja kuin vuosaarelaisen nuoren asuinalueensa tuntemusta. Laajasta työtehtävien kirjosta yksikään ei ollut turha, vaan jokainen toi hyötyä kesätyöntekijöille ja vuosaarelaisille.

Vuosaarelaisena koin, että juuri oman asuinalueeni hyväksi työskentely oli innostavaa ja työ tuntui tärkeältä. Vaikka olenkin asunut koko ikäni Vuosaaressa, oli minullakin paljon uutta opittavaa asuinympäristöstäni ja sen historiasta. Kun ryhdyimme tutustumaan tarkemmin siihen, mitä kaikkea Vuosaaresta todellisuudessa löytyykään, huomasin että arjen rutiinit määräävät paljon, mitä kaikkea ehtii asuinalueestaan nähdä. Tämän huomaaminen sai Vuosaaren alueen esittelemisen blogitekstien muodossa tuntumaan hyvinkin tarpeelliselta, sillä heräsi ajatus, että ehkä muidenkin tulisi kiinnittää enemmän huomiota kauniiseen kotipaikkaamme. Vuosaaressa työskentelyn toinen myönteinen puoli oli se, kuinka hyvin paikalliset yritykset ja toimijat ottivat meitä nuoria vastaan vierailuille ja halusivat tukea nuorten kesätyöskentelyä Vuosaaressa. Varsinkaan nuoren arjessa kotiseudun toimijat eivät usein ole kovin näkyvä osa, joten niiden tuki oli iso asia. Kesätyöporukassakin näkyi hyvin vuosaarelaisuus. Vuosaaressa asuu paljon nuoria, ja alue on hyvin monikulttuurinen. Työntekijöiksi valituilla nuorilla oli juuria Suomen lisäksi monista muista maista, ja esimerkiksi monet vuosaarelaiset blogeissa esitellyt paikat olivat sopivia myös nuorille. Oli mieluisaa tehdä työtä itselle läheisten asioiden eteen.

Vuosaari-Seura, kesätyö, nuoret, kotiseutu
Anastasia, Asad ja Farhia. Kuva: Hanna-Kaisa Siimes.

Kaiken kaikkiaan kesätyöjakso oli erinomaisesti onnistunut kokeilu ja tuntui ylittävän kaikkien odotukset. Työtä tehtiin niin, että kaikki hyötyivät ja nuoret saivat ottaa ensiaskeleet työelämäänsä ainutlaatuisen tilaisuuden myötä.

”Tämä oli hyvä esimerkki kuinka kotiseutuyhdistys voi tehdä uudella tavalla asioita alueen ja paikallisten nuorten hyväksi”, kommentoi Helsingin kaupungin ja Me-säätiön Job’d toimintamallista (www.jobd.work) vastaava koordinaattori Sami Komppula.

”Vastaavan voi toteuttaa missä päin tahansa ottamalla yhteistyökumppaniksi esimerkiksi henkilöstöpalveluyrityksen, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, jos yhdistyksellä ei ole siihen mahdollisuutta. Aivan kuten Sijaishaltija Oy oli tässä Vuosaaren kesätyöprojektissa. On myös erilaisia nuorten työllistämiseen tarkoitettuja tukia, kuten nuorten kesätyöseteli, joten kustannuskaan ei ole suuri, ja rahoittajaksi voi hyvin lähteä esimerkiksi paikallinen yhdistys, yritys tai muut toimija.”

“Vuosaari-Seuralle nuorten työllistäminen toi todellisen piristysruiskeen”, iloitsee seuran puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes. ”Hankkeeseen lähteminen vaati rohkeutta, mutta se kannatti. Työllistämisen onnistumista tuki hallituksen jäsenten vahva sitoutuminen, hyvä etukäteissuunnittelu, päivystysvastuun jakaminen sekä erinomainen yhteistyö nuorten työntekijöiden ja hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa. Saimme hankkeen kautta nuoria keikkatöihin myös loppuvuoden juhliin ja tapahtumiin. Tavoitteena on työllistää nuoria tapahtumissa myös tänä kesänä.

 

Sofia Talbit, seuran kesätyöntekijä kesällä 2017

Sami Komppula, koordinaattori, Job’d

Hanna-Kaisa Siimes, puheenjohtaja, Vuosaari-Seura ry