Avustuksia haettavissa paikallismuseoiden ja aineettoman kulttuuriperinnön hankkeille

10.9.2019 Uutinen

Myös maailmanperintökohteiden kehittämiseen haettavissa rahaa Museovirastosta

Museovirasto on julistanut paikallismuseoiden hankeavustukset, maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustukset sekä aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustukset haettavaksi. Hakemukset tulee jättää 18. lokakuuta kello 15 mennessä.

Museovirasto jakaa nyt toista kertaa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksen jakamisen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa ja levittää siitä tietoisuutta. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta. Avustusten jakaminen onkin yksi keino laajentaa yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaiseen toimintaan. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Vuonna 2018 avustusta myönnettiin 12 hankkeelle. Avustussumma oli yhteensä 113 700 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on tukea ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille. Vuonna 2019 paikallismuseoille myönnettiin avustus 100 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 580 000 euroa.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Lue lisää avustuksista ja linkit hakemuskaavakkeisiin:

www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/avustushaut-aineeton-kulttuuriperinnto-maailmanperintokohteet-paikallismuseoiden-hankkeet