Avustuksia jäsenten hankkeisiin Museovirastolta

14.1.2019 Uutinen

Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Suomen Nuorisoseurat ry sai 16 000 euron avustuksen kansanomaisten paritanssien kehittämis- ja yhteistyöhankkeeseen Koko Suomi osaa Sottiisia! , aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisena yhteistyö- ja kehittämishankkeena.

Rauman kaupunki sai 4 500 euroa Sammallahdenmäki 20 vuotta maailmanperintökohteena -juhlaseminaarin järjestämiseen. Vanha Rauma Yhdistys ry sai 5 000  euroa asiantuntija-artikkelin kirjoittajan palkkioon Vanhan Rauman säilyneitä interiöörejä dokumentoivaan teokseen.

Museovirasto jakoi kaikkiaan 113 700 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Haku tähän tarkoitukseen oli avoinna ensimmäistä kertaa. Avustusta sai 12 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 9 475 euroa.

Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen. Avustushakemuksia saapui 48. Haettujen avustusten yhteissumma oli 781 909 euroa.

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 46 300 euroa. Avustusta sai 4 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen ja/tai lisää tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä. Avustushakemuksia saapui 6. Haettujen avustusten yhteissumma oli 115 762 euroa