Aineettoman kulttuuriperinnön toimeenpanosuunnitelma luotsaa tietä vuoteen 2028

23.4.2024 Uutinen

Museovirasto on julkistanut Aineettoman kulttuuriperinnön toimeenpanosuunnitelman vuosille 2024–2028. Suunnitelma kokoaa tehtyä työtä ja linjaa mm. koulutuksen, tutkimuksen, viestinnän sekä kansainvälisen yhteistyön toimia.

Toimeenpanosuunnitelma määrittää työtä tulevina vuosina. Se tuo esiin elävän aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa – erityisesti kulttuuriperinnön roolia yhteisöjä yhdistävänä tekijänä, identiteetin vahvistajana ja hyvinvoinnin edistäjänä. Samalla kerrotaan työstä, jota aineettoman kulttuuriperinnön hyväksi on tehty viimeisen vuosikymmenen aikana, jonka Suomi on ollut Unescon sopimuksen jäsen.

Aineettoman kulttuuriperinnön ala on hyvin laaja. Se on arjen käytäntöjä ja juhlaperinteitä, suullista perinnettä ja ruokakulttuuria, kädentaitoja, esittäviä taiteita ja luonnonympäristöistä nauttimista. Erilaisten perinteiden tunteminen auttaa myös ymmärtämään ja kunnioittamaan muita kulttuureja. Tämä on erityisen tärkeää kansainvälisen liikkuvuuden ja nopean teknisen ja digitaalisen kehityksen aikakaudella.

Perinteitä vaalitaan myös kotiseutuyhteisöissä

Kulttuuriperintöyhteisöillä on keskeinen rooli aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamisessa ja määrittelyssä. Suomesta löytyy lukuisia elävän perinnön vaalimiseen osallistuvia toimijoita niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla, eivätkä kaikki vielä välttämättä tunnista itseään alan toimijoina. Tuhannet eri kansalaisjärjestöt paikallisyhdistyksineen ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat mukana aineettoman kulttuuriperinnön harjoittamisessa, suojelussa ja tunnetuksi tekemisessä. Perinnön välittämisestä ja dokumentoinnista huolehtii myös laaja museoiden, arkistojen, kirjastojen, oppilaitosten ja muiden instituutioiden verkosto. Myös kunnilla on tässä työssä tärkeä rooli.

”Toivomme toimeenpanosuunnitelman innostavan toimijoita aktiiviseen työhön elävän perinnön parissa. Monille toimijoille se voi tarkoittaa aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista osana omaa työtään ja uusien verkostojen luomista elävän, aineettoman kulttuuriperinnön käytön ja vaalimisen kehittämiseksi”, sanoo Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo.

Toimeenpanosuunnitelman mukaan tulevina vuosina jatketaan yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa. Kestävän kehityksen teemat sekä kulttuurinen moninaisuus ovat yhteistyön painopisteitä. Erityisesti syvennetään yhteistyötä lastenkulttuuria edistävien tahojen ja koulujen kanssa. Kuntien roolia aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa vahvistetaan ja tuodaan kunnissa tehtävälle työlle enemmän näkyvyyttä.

Lue lisää ja lataa toimeenpanosuunnitelma täältä: https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/aineettoman-kulttuuriperinnon-toimeenpanosuunnitelma-luotsaa-tieta-vuoteen-2028

Aineettoman kulttuuriperinnön toimeenpanosuunnitelman voit ladata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.