Aineettoman kulttuuriperinnön tilasta kerätään tietoa kyselyllä

4.8.2021 Uutinen

Miten elävän perinnön alat näkyvät museoissa, kirjastoissa, arkistoissa tai mediassa? Millaisia hallinnollisia, taloudellisia ja poliittisia tukitoimia toteutetaan? Tukeeko tutkimus elävän perinnön suojelutoimia? Vastaa kyselyyn ja kerro missä mennään ja millaista työtä omalla alallasi tehdään!

Laajalle toimijajoukolle, myös kotiseututyön parissa toimiville henkilöille ja yhteisöille, suunnatun kyselyn avulla Museovirasto kerää tietoa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen tilasta ja toimista Suomessa.

Mitä on aineeton kulttuuriperintö?

Suomi liittyi vuonna 2013 Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön eli elävän perinnön suojelemisesta. Suomi raportoi vuoden 2021 lopulla Unescolle ensimmäistä kertaa aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen tavoitteiden toteuttamisesta maassamme. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta.

Unescon sopimuksessa aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. Se voi olla esimerkiksi juhlia ja tapoja, suullista perinnettä, esittävää taidetta, käsityöperinteitä, ruokaperinteitä, pelejä ja leikkejä tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Raportoinnin kohteena ovat kaikki nämä alat.

Vastaamalla kyselyyn autat kulttuuriperinnön suojelussa

Kyselystä saatujen vastausten avulla saadaan arvokasta tietoa ja esimerkkejä, joita hyödynnetään Suomen raportin laatimisessa. Vastauksia toivotaan laajasti erilaisilta kulttuuriperinnön parissa toimivilta tahoilta, niin kunnilta, museoilta, yhdistyksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin.

Vastaathan kyselyyn 31.8. mennessä osoitteessa. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kiitos!