Kuinka hyödyllisiä seuraavat kanavat ovat sinulle

Graafi Facebookin hyödyllisyydestä viestintävälineenä vastaajalle. Vastausjakauma on melko tasainen, 20% on vastannut, että täysin hyödytön.