Reetta Nousiainen some

Reetta Nousiainen kulttuuriympäristössä joen tai kanavan varrella.