Henkilökunta Pohjolan Pirtillä Lammassaaressa 150623 Kuva Kirsi Tuomi