Kaikille avoimet tapahtumat ovat hyvä keino luoda yhteisöllisyyttä Kuva Bisher Sawan

Ryhmä ihmisiä puutarhapöydän ääressä.