Helsingin_kaupungin_sähkölaitos_vaaka_Kuva Helsingin kaupunginmuseo