Ajankohtaista

Kotiseutuliitto vaatii kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien huomioimista sote-uudistuksessa

28.9.2020 Tiedote

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvattava Kotiseutuliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sote-uudistuksesta. Kotiseutuliiton keskeisin näkökulma lausunnossa on kansalaisten ja paikallisyhteisöjen asema…

Kiitämme jäseniämme ja kehitämme jäsenpalveluitamme

25.9.2020 Uutinen

On kiitosten aika. Kotiseutuliitto kysyi teiltä koronan ja poikkeusajan vaikutuksista toimintaanne. Saimme runsaasti vastauksia. Kotiseutuliiton hallitus haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita,…

Kotiseutuyhdistykset ovat kestävän kehityksen kulmakiviä

24.9.2020 Uutinen

Tällä viikolla vietetään Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. Viikon teema on tänä vuonna globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Suomessa tätä…

Katse elävään perintöön ja paikallisyhteisöihin – Yhteisöt elävät! -työpajakierros starttaa Etelä-Savosta!

22.9.2020 Uutinen

Suomen Kotiseutuliiton Yhteisöt elävät! -työpajoissa tuetaan paikallisten yhteisöjen valmiuksia käsitellä oman alueen aineetonta kulttuuriperintöä. Tulossa kahdeksan työpajaa kahdeksaan maakuntaan. Maakunnallisissa…

Kotiseudun kulttuurinen moninaisuus mukaan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan

21.9.2020 Uutinen

Uusia yhteyksiä ja yleisöä? Laajempaa verkostoa? Uudenlaista toimintaa? Tuoreita näkökulmia kotiseututyöhön? Kyllä kiitos! Kulttuurisesti moninainen kotiseututyö voi antaa kaikkea tätä…

Avustuksia jaossa aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

20.9.2020 Uutinen

Museovirastossa on haettavissa avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Haku päättyy 9.10.2020 kello 15:00. Avustuksen tavoitteena…