Valtakunnallisten kotiseutupäivien haku ja ohjeet

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeutta anotaan Suomen Kotiseutuliitolta. Hakijan on hyvä täyttää seuraavat kriteerit

  • vastaavana hakijana tai vahvana yhteistyökumppanina on kaupunki tai kunta,
  • vastaava hakija on Suomen Kotiseutuliiton jäsen,
  • hakijalla on riittävät resurssit päivien järjestämiseen, mm. tilojen ja majoituksen osalta,
  • hakija ottaa taloudellisen vastuun päivien järjestämisestä,
  • hakija rekrytoi Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteerin/koordinaattorin.

Aikaa, resursseja ja yhteistyötä

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii isäntäpaikkakunnalta monenlaisia resursseja. Tärkeimmät niistä ovat suuret sisätilat juhlatapahtumille ja riittävästi majoituskapasiteettia sadoille vierailijoille.

Muiden suurten tapahtumien tapaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Aikajänteeksi on vakiintunut muutama vuosi, joiden kuluessa päivät ovat realistista valmistella ja toteuttaa hyvin, toimivassa yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Järjestämiseen saa neuvoa ja tukea Suomen Kotiseutuliitolta.

Järjestäjäksi? Ole yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan.