Kotiseudulle-apurahojen hakuohjeet

Apurahojen hakuaika on elokuu. Tutustu tähän ohjeeseen hyvissä ajoin etukäteen.

 1. Mihin apurahaa myönnetään
 2. Kuka voi hakea apurahaa
 3. Ohjeita hakijalle
 4. Arviointi
 5. Aikatauluja
 6. Ilmoitus päätöksistä
 7. Selvitys apurahan käytöstä
 8. Hakulomake

1. Mihin apurahaa myönnetään

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen.

Apurahoja myönnetään

 • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön.

Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

2. Kuka voi hakea apurahaa

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö (esim. yhdistys), jolla on takanaan vähintään yksi toimintavuosi dokumentteineen (toimintakertomus, tilinpäätös).

3. Ohjeita hakijalle

 • Apurahaa voi hakea vain hakuaikana ja vain sähköisellä lomakkeella.
 • Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Apurahan käyttöaika alkaa myöntöpäivästä ja päättyy seuraavan kalenterivuoden lopussa.
 • Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin.
 • Apuraha voi olla suuremman hankkeen osarahoitus, mutta apurahaa voi käyttää vasta apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin apurahan käyttöaikana.
 • Apurahaa haetaan arvioitujen kustannusten mukaan. Hakemuksessa on aina esitettävä hankkeen tulot ja menot erittelevä kustannusarvio.
 • Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Tiedusteluihin vastataan hakuaikana sähköpostitse arkisin: toimisto@kotiseutuliitto.fi.

4. Arviointi

Kotiseutuliiton hallituksen asettama asiantuntijaryhmä arvioi hakemukset Kotiseutuliiton hallitukselle, joka  päättää apurahojen saajista. Päätöksiä ei perustella kirjallisesti. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei julkisteta.

Arvioijat painottavat

 • hankkeen yhteensopivuutta luvussa 1. esiteltyihin teemoihin
 • hankkeen tulosten soveltuvuutta muidenkin yhdistysten käyttöön
 • sitä, että avustettavalla kohteella on hakijayhteisöä laajempi vaikuttavuus paikallisessa tai alueellisessa kotiseututyössä
 • hankkeen tulo- ja menoarvion selkeyttä

5. Aikatauluja

 • Hakuaika on elokuu.
 • Hakemusten käsittely- ja arviointiaika on syys- ja lokakuussa. Emme vastaa käsittelyaikana tiedusteluihin.
 • Kotiseutuliiton hallituksen kokous päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla.
 • Päätökset julkistetaan marraskuussa.
 • Apurahojen käyttöaika alkaa päätöspäivämäärästä ja päättyy seuraavan kalenterivuoden lopussa eli 31.12.2021.
 • Apurahojen selvitysaika päättyy 31.1.2022.

6. Ilmoitus päätöksistä

 • Ilmoitus päätöksestä lähetetään sähköpostitse marraskuun aikana. Muista tarkistaa roskapostikansiosi.
 • Myöntöpäätöksen jälkeen apurahan saaja saa sähköpostiin vahvistuksen, johon vastaamalla apurahat maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
 • Tämän jälkeen päätökset julkistetaan.
 • Apurahan käyttöaika on seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Jos apurahan saaja ei pystykään käyttämään apurahaa, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Kotiseutuliitolle. Tarvittaessa jo maksettu apuraha palautetaan Kotiseutuliiton tilille.

7. Selvitys apurahan käytöstä

Kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kotiseutuliitto.fi apurahan käyttämisen jälkeen, viimeistään 31. tammikuuta 2022.

Selvityksessä on käytävä ilmi, mihin kuluihin apuraha käytettiin, millaisia tuloksia tavoiteltiin ja mitä saavutettiin.

Selvitykseen on liitettävä lisäksi

 • 1–3 hyvälaatuista, mielellään painokelpoista, kuvaa hankkeen ajalta ja/tai hankkeen tuloksista sekä
 • maksimissaan 1000 merkin julkaisukelpoinen tiivistelmä hankkeen tuloksista
 • hankkeen yhteyshenkilön tiedot

Apurahan käyttöön liittyvät kuitit ja kirjanpito tulee säilyttää vähintään kolme vuotta, mutta aineistoja ei tarvitse toimittaa Kotiseutuliittoon.

Jos apurahan saaja ei pystykään käyttämään apurahaa, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Kotiseutuliitolle. Tarvittaessa jo maksettu apuraha palautetaan Kotiseutuliiton tilille.

8. Hakulomake:

Hakemuksia otetaan vastaan vain sähköisellä lomakkeella. Hakulomake aukeaa 1.8.2020.

Hakemukseen ei voi liittää liitteitä.

Lomakkeella kysytään:

 • Hakijayhteisön nimi
 • Hakijayhteisön kotipaikka
 • Hakijayhteisön kotimaakunta
 • Mahdollinen www-osoite
 • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelin
 • Mihin osa-alueeseen hanke erityisesti kuuluu:
  • uudenlaista kotiseututyötä luovien toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
  • kestävää kehitystä edistävä kotiseututyö ja siihen liittyvien toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
  • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioiva kotiseututyö ja siihen liittyvien toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
  • alueellinen kotiseututyön koulutus- tai kehittämistapahtuma tai viestintäkampanja johonkin em. teemaan liittyen
 • Hankkeen otsikko (julkistetaan myönteisen päätöksen yhteydessä)
 • Hankkeen tiivistelmä (julkistetaan myönteisen päätöksen yhteydessä, maksimi 500 merkkiä)
 • Hankkeen pitkä kuvaus
 • Miten hankkeen vaikuttavuus ilmenee paikallisessa tai alueellisessa kotiseututyössä
 • Hankkeen tulo- ja menoarvio – mihin käytätte apurahan
 • Hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeudellisten nimet

Lomakkeen täyttäjä vakuuttaa että:

 • hakijan viimeisin toimintakertomus on laadittu ja hyväksytty asianmukaisesti
 • hakijan viimeisin tilinpäätös on laadittu ja hyväksytty asianmukaisesti
 • hakemuslomakkeen täyttäjällä on oikeus jättää hakemus yhteisön nimissä

Pyydämme dokumentit vain niiltä, joille avustus myönnetään.

Tiedustelut: toimisto@kotiseutuliitto.fi