Kulttuuriymparistomme.fi-palvelu

Kulttuuriymparistomme.fi-palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa erilaisista kulttuuriympäristöistä ja niiden hoidosta. Palvelun toimittaja työskentelee Kotiseutuliitossa.

Kulttuuriymparistomme.fi-verkkopalvelu on keskeinen valtioneuvoston vuonna 2014 hyväksymän kulttuuriympäristöstrategian viestintäväline. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Museovirasto.

kulttuuriymparisto_tunnus