Suomen Kotiseutuliiton lausuntoja ja julkilausumia

Liitto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja julkishallinnolle omaa alaansa koskevissa kysymyksissä.

Lausuntoja annetaan muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle,  ympäristöministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, Opetushallitukselle ja maakuntien liitoille.

14.3.2018 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
(lausunto on Lausunnonantajien lausunnot -välilehdelä)
 
30.11.2017 kommuniké
 
 
 
11.8.2017 vuosikokouksen julkilausuma
Kaikilla on oikeus kotiseutuun
 
19.6.2017 lausunto ympäristöministeriölle
 
5.6.2017 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
 
25.4.2017 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
 
21.3.2017 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
 
21.3.2017 kommentti valtionvarainministeriölle
 
21.3.2017 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
 
16.12.2016 lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta
 
8.11.2016 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle
Sote- ja maakuntauudistus
 
6.10.2016 vastine opetus- ja kulttuuriministeriön kommenttipyyntöön
Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma
vuosiksi 2015–2025
 
16.9.2016 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
 
31.8.2016 lausunto ympäristöministeriölle
 
5.8.2016 vuosikokouksen julkilausuma
 
1.3.2016 lausunto ympäristöministeriölle
 
 
21.10.2015 lausunto ympäristöministeriölle
 
 
 
 
 
13.3.2015 lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
 
12.12.2014 lausunto ympäristöministeriölle
Lausunto luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Simoon
 
26.8.2014 lausunto valtiovarainministeriölle
Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta
 
8.8.2014 vuosikokouksen julkilausuma
15.5.2014 lausunto Opetushallitukselle
 
28.4.2014 lausunto Verohallinnolle
 
31.3.2014 lausunto Valtiovarainministeriölle
 
21.1.2014 lausunto Suomen Kylätoiminta ry:lle
 
9.12.2013 lausunto Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle (YTR)
Kuudes maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020
 
 
27.9.2013 kommentti Opetushallitukselle
Kommentti esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta
 
 
9.8.2013 vuosikokouksen julkilausuma
Kotiseutuyhdistykset mukaan maakuntasuunnitteluun
 

7.4. 2013 lausunto valtiovarainministeriöön
Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

3.4.2012 lausunto valtiovarainministeriöön
Lausunto Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksestä

14.10.2011 lausunto Uudenmaan liittoon
Lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta

27.9.2011 lausunto ympäristöministeriöön
Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa -oppaan luonnoksesta

29.7.2011 vuosikokouksen julkilausuma
Paikallisuus otettava huomioon alueiden kehittämisessä

3.3.2011 lausunto opetusministeriölle
selvityksestä ’Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset ’

6.8.2010 vuosikokouksen julkilausuma
Suomen Kotiseutuliitto huolissaan kulttuuriympäristöjen kohtalosta

21.5.2010 lausunto opetusministeriölle
ehdotuksesta kulttuuripoliittiseksi selonteoksi

20.4.2010 lausunto ympäristöministeriölle
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta tuulivoimarakentamista varten

Maaliskuu 2010 lausunto opetusministeriölle
selvitysmies Seppo Ahon selvityksestä: Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

(Opetusministeriö työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2)

7.8.2009 Valtakunnallisten kotiseutupäivien julkilausuma kotiseutumuseoista

13.1.2009 lausunto Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmälle
Maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2009–2013

6.8.2009 lausunto oikeusministeriön asiakirjaluonnoksesta
Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä