Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanke 2016-2017

Kulttuuriympäristö ja kansalainen on selvityshanke kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoista, toiminnan laadusta ja laajuudesta. Selvitys tuo esiin toiminnan haasteet sekä tuki-, tieto- ja koulutustarpeet.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin kysely, joka suunnattiin jo olemassa olevalle kulttuuriympäristöverkostolle. Kyselyllä kartoitetaan kentän nykyistä toimintaa, osaamista ja siihen liittyviä tietotarpeita. Vastausaika kyselyyn oli 12.5.-12.6.2016. Saimme 450 vastausta.

Tuloksista julkaistaan 27.2.2017 raportti Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä - Tavoitteena hyvä elämä.
Raportin voi lukea sähköisesti täällä.

Hankkeen päämääränä oli tuottaa tilannekatsaus kulttuuriympäristöalan kolmannen sektorin työstä ja ehdotuksia toiminnan suuntaviivoiksi.  Hanke vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista ja motivaatiota olla mukana kulttuuriympäristötyössä. Selvityshanke toteutetaan Alfred Kordelinin säätiön, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen Kotiseutuliiton rahoittamana vuosina 2015-2017.

Hankkeen myötä kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyö tiivistyy ja vaikuttavuus kasvaa.
Suomen Kotiseutuliitto on hankkeen päävastuullinen toteuttaja.  Ohjausryhmässä ovat mukana:

  •     Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka
  •     Maa- ja kotitalousnaiset
  •     Maaseudun Sivistysliitto
  •     Suomen Kotiseutuliitto
  •     Suomen Kulttuuriperinnön tuki
  •     Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
  •     Suomen luonnonsuojeluliitto
  •     Suomen Omakotiliitto

Hankkeen tapahtumia

27.2.2017
Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä -raportin julkistaminen


Hankkeen uutisia

20.2.2017
Selvitys: Vapaaehtoistyöllä oletettua suurempi merkitys kulttuuriympäristöasioissa – hyvinvointi ja hyvä ympäristö tuovat vapaaehtoistyölle merkityksen

14.6.2016
Kulttuuriympäristökyselyyn 450 vastausta

19.5.2016
Första riksomfattande utredning om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen
Enkäten är öppen fram till den 12 juni på denna länk.

12.5.2016
Kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistyöstä ensimmäinen valtakunnallinen selvitys - Vastaa kyselyyn nyt!
Valatakunnallinen kysely avoinna 12.6. saakka tässä linkissä.

6.4.2016
Kotiseutuliitto tekee selvityksen kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistyöstä Suomessa

17.3.2016
Hämeenlinna pilottialueena kulttuuriympäristöalan selvityksessä

Pilottialueen kysely avoinna 15.4. saakka tässä linkissä.

Kultturiympäristöstrategia taustana

Hanke on Kotiseutuliiton avaus kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanon edistämiseksi. Suomen Kotiseutuliiton selvityshanke on kansalaisjärjestöjen tapa aktivoida kulttuuriympäristötoimijoita ja aiheesta käytävää keskustelua. Kulttuuriympäristöstrategin laatimisen yhteydessä on tullut esiin tarve selvittää kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoiden toiminnan laajuus, toimintamuodot ja tiedontarpeet aktiivisen ja määrätietoisen työn tueksi. Tähän suuntaan viittasivat jo vuonna 2010 järjestetyn valtakunnallisen Jokaisen Oma Ympäristö -kampanjan tulokset.

Hanke tukee tukee Kotiseutuliiton oman strategian Kansalaiset osallisina yhteiskunnassa ja paikallinen vaikuttaminen -osiota.

Kotiseutuliitto teki hallituksen 22.10.15 päätöksellä kulttuuriympäristösitoumuksen. Siinä liitto sitoutuu tukemaan eri sektorien ja toimijoiden verkostoitumista sekä työskentelemään entistä tiiviimmässä yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa strategian tavoitteiden eteenpäinviemiseksi. Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hanke on myös kulttuuriympäristösitoumuksen noudattamista.

Kulttuuriympäristö

on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, joka sisältää erilaisia ajallisia ja tilallisia kerroksia. Yksilöiden ja yhteisöjen suhde ympäristöön on jatkuvan muutoksen kohteena.
Osa kulttuuriympäristöstä on suojeltua tai määritelty arvokkaaksi. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö toimii hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavarana. Se on korvaamatonta kansallista omaisuutta sekä mielekästä elin- ja toimintaympäristöä.