Kotiseutuliitto haastaa kaikki jäsenyhteisönsä tekemään kulttuuriympäristösitoumuksen vuoden 2016 aikana

27.10.2015

Jokaisella on paitsi oikeus hyvään kulttuuriympäristöön myös vastuu oman ympäristönsä hyvästä hoidosta. Haastamme kaikki jäsenemme sitoutumaan toimiin kulttuuriympäristön puolesta! Sitoumuksella saatte myös omalle toiminnallenne näkyvyyttä.

Mahdollisimman monen organisaation ja yksittäisten ihmisten toimia tarvitaan paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi. Tämän vuoksi ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat eri tahoja toimintaan sitoumuksen muodossa. Suomen Kotiseutuliitto on tehnyt oman sitoumuksensa.

Haastekampanja liittyy vuonna 2014 hyväksyttyyn, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittuun kulttuuriympäristöstrategiaan, jonka tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Kulttuuriympäristösitoumus osaksi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Kaupunkikorttelin siivoustalkoot, rakennuksen korjaaminen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen, tutustumisretki lähiympäristöön perheen tai ystävien kanssa, niityn pito avoimena tai vaikkapa lähiöelämää rikastuttava tapahtuma – sitoumus on tapa tehdä oma ympäristö entistä viihtyisämmäksi!

Samalla tapahtumanne linkittyy Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin. Sitoumuksen yhdistäminen kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaan tai tapahtuman merkitseminen sitoumukseksi tuo näkyvyyttä niin kulttuuriympäristöpäivien tapahtumalle kuin yhteisönne sitoumukselle.

Anna sitoumuksesi sivulla sitoumus2050.fi (Suomen kestävän kehityksen toimikunta). Muista myös liittyä Kotiseutuliiton sitoumukseen sivun sitoumus2050.fi/commitment/suomen-kotiseutuliiton-kulttuuriympaeristoesitoumus alareunan "Liity tähän sitoumukseen" -painikkeen kautta!

Ilmoita se tiedoksi myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan kertomalla tehdystä sitoumuksesta osoitteeseen erp@kotiseutuliitto.fi.

Tehdystä sitoumuksesta kannattaa kertoa laajasti - ja siinä samassa haastaa myös kumppanit ja tuttavat tekemään oma sitoumuksensa.

Lisätietoa Kotiseutuliiton haasteesta ja sitoumuksesta:
Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
puh. 040 733 7033, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi

Lisätietoa kulttuuriympäristöstrategiasta ja sitoumuksista:
suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö
puh. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia

Ohjeet sitoumuksen tekoon ja lisätietoa aiheesta:
www.ym.fi/kulttuuriymparistositoumus