Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutus Kajaanissa 28.1.2012

Paikka: Kajaanin kaupunginkirjasto-Kainuun maakuntakirjasto, Kalevala-sali, Seminaarinkatu 15,  KAJAANI

Muistio tilaisuudesta pdf-muodossa [356,97 kt]

OHJELMA

11.00 Tilaisuuden avaus, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen

11.10 JOY-kampanjasta Kuku-koulutukseen – välineitä kansalaisille
Dos. Heikki Kukkonen, Suomen Kotiseutuliitto

11.30 Maisemanhoito on tulevaisuutta – kulttuuriympäristöohjelma Kainuussa, Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja, TkT Minna Komulainen

11.50 Maakuntakaavat kulttuuriympäristön kannalta
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä

12.10 Maakuntamuseon rooli museoiden ja yksityiskohteiden kunnostuksen neuvonnassa ja ohjauksessa, rakennustutkija Rauni Laukkanen, Kainuun Museo

12.30 Kahvitauko

13.00 Kulttuuriympäristöjen merkitys matkailulle, toimialajohtaja Tuomo Tahvanainen, Kainuun ETU

13.20 Kulttuuriympäristö osa arkipäiväämme, tarkastaja Sirpa Lyytinen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13.40 Keskustelu

14.40 Päätössanat, aluekehitysasiantuntija, Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja Helena Aaltonen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä