Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi

Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi on käytännönläheinen kurssi arkistotyön perusteisiin.

Kolmipäiväisen arkisto-osaajakurssin tarkoituksena on tutustuttaa osanottajat niin arkistotyön keskeisiin käsitteisiin kuin käytännön arkistorutiineihin. Kurssilaiset saavat perustiedot ja -taidot aineiston vastaanottamisesta, seulonnasta, järjestämisestä ja luetteloinnista sekä siitä miten arkistoaineistoa voidaan antaa asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Kurssin suorittamisesta annetaan todistus.

Kurssi on tarkoitettu erityisesti kotiseutuarkistojen ylläpitäjille, mutta myös muut arkistoinnista kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita koulutukseen. Kurssin opeilla voi järjestää myös oman yksityisarkistonsa tai yhdistyksen arkiston kuntoon.

Kurssi on arkistolaitoksen ja Suomen Kotiseutuliiton yhdessä suunnittelema, ja sen kouluttajina ovat maakunta-arkistojen asiantuntijat. Kurssi kiertää vuosien 2011–2013 aikana kaikki maakunta-arkistoalueet.

Tietopaketti kotiseutuarkistoista

Vuonna 2013 järjestetyt koulutukset:

Kuopio     8.–9.2. ja 16.2.2013
Tampere     8.–9.3. ja 16.3.2013
Jyväskylä  6.–7.9. ja 14.9.2013
Helsinki 27.-28.9. ja 5.10.2013

Vuonna 2012 järjestetyt koulutukset:

Seinäjoki 17.–18.2. ja 3.3.2012
Joensuu 16.–17.3. ja 24.3.2012
Hämeenlinna 14.–15.9. ja 22.9.2012

Rovaniemi 28.–29.9. ja 6.10.
Turku 3.-4.11 ja 10.11.
Kouvola 16.–17.11. ja 24.11.2012

Vuonna 2011 järjestetyt koulutukset:

Oulu 11.–19.11.2011