Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina

Kuntasektori ja yhdistykset kaipaavat malleja yhteistyölle. Kokeiluja on tehty paljon, mutta mikään aiemmin kokeilluista malleista ei ole saavuttanut laajempaa suosiota. Samalla uusia malleja tarvitaan, kun koko toimintaympäristö ja toimialan rakenne maakunnissa muuttuu. Kuinka yhdistykset ovat mukana tekemässä tulevaisuuden sivistyskuntien kulttuuripalveluita?

Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa Kotiseutuliitto kehittää kolmannen sektorin roolia kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyössä Kotiseutuliiton kuntajäsenten, yhdistysjäsenten, sekä muiden yhdistysten ja kuntien kanssa etsimme käyttökelpoiset, kehitämme olemassa olevia ja luomme uusia toimintamalleja.

Hankkeen aluksi teimme yhdistyksille ja kunnille verkkokyselyn, johon vastasi 15.3.-9.4. yhteensä 74 yhdistysten ja 54 kuntien edustajaa. Kiitos kaikille vastanneille!

Kokoamme asiantuntijaryhmän antamaan panoksensa suunnitteluun ja järjestämme työpajoja. Hankkeen päätteeksi julkaisemme oppaan helposti käyttöön otettavista toimintamalleista.

Kotiseutuliiton yhteisöjäseniin kuuluu yli 700 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, 100 kuntaa ja kaupunkia sekä maakuntien liitot ja Suomen Kuntaliitto. Kotiseutuliitto toteuttaa hankkeen aidosti eri toimijoiden ääntä kuullen. Myös Kotiseutuliiton omat jäsenyhdistykset kaipaavat neuvoja, tukea ja konkreettisia toimintamalleja, mitä ne voivat ehdottaa kunnalle. Kotiseutuliiton toiminnan päälinjoista hanke toteuttaa sekä kotiseututyön muotojen kehittämistä että kansalaisten osallisuuden vahvistamista ja se on osa myös Kotiseutuliiton strategian toteuttamista. Lue päälinjoista ja strategiasta täällä.

Hankkeen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hankkeen uutisia

17.3.2017
Kerro Kotiseutuliitolle kunnan ja yhdistyksen hyvästä yhteistyöstä