Apurahoja, avustuksia ja muita rahoituksen lähteitä

Aurora-tietokanta
Hakukoneessa suuri osa Suomessa haettavissa olevista apurahoista.

Museoviraston eri avustukset
Kunakin vuonna myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Hakuaika päättyy lokakuun lopussa. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan keväällä maalis-toukokuussa

Suomen Kulttuurirahasto
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Avustus taiteen ja kulttuurin yleisiin projekteihin
Hakulomakkeet ja tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetusministeriön myöntämiä muita avustuksia. [Opetus- ja kulttuuriministeriö]

Seurantalojen korjausavustukset
Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetusministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Hakulomake ja tietoa avustuksesta. [Suomen Kotiseutuliitto]

Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Avustuksia mm. aluearkkitehtitoimintaan, rakennusperinnön hoitoon ja kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. [Ympäristöministeriö ja Ely-keskukset]

Koneen Säätiö
Mm. tietokirjoittamisen apurahat sekä uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet.

Alfred Kordelinin säätiö (huomioi myös alarahastot)
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahan saamisen yleisenä ehtona on että apurahalla aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän suomalaiskansallista kulttuurityötä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Wihurin rahasto jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Suomen Muinaismuistosäätiö
Säätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla.

Hae apurahojen myöntäjiä:

Säätiöpalvelu
Säätiöt ja apurahat
SYL:n apurahatietokanta
Suomen ylioppilaskuntien liiton apurahatietokanta

Muita:

Pohjoismaiset instituutit ja rahastot
Apurahoja Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyöhön

Leader-toimintaryhmät
Leader-toimintatapa vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Leader koostuu kolmesta osa-alueesta: rahoitus, neuvonta, toiminta. Paikalliset päättävät itse alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

EU:n rakennerahasto-ohjelmat
Muista tarkistaa myös oman kuntasi verkkosivut, sillä useimmissa kunnissa on haettavina kohde- ja projektiavustuksia.

EU:n rakennerahaston esite "Kotiseudun kehittäminen"

Rakennerahastokausi 2014-2020 ja kaupunkien kotiseututyö

Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea kulttuuriperintöalalle

Yhdistystoiminnan rahoitusopas  – Pienen yhdistyksen näkökulmasta
Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä sekä apua ja ohjeita yleisimpiin yhdistystoiminnan rahoittamisen keinoihin sekä käytännön toiminnan toteuttamisessa huomioitaviin asioihin.Oppaan sisällön tarkastelu on lähinnä pienen rekisteröityneen yhdistyksen toiminnan näkökulmasta. Opasta voidaan hyödyntää muun muassa uusien yhdistystoimijoiden perehdytyksessä ja ohjauksessa. Oppaan tietosisältö pohjautuu tämän hetken lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin.
Oppaan tiivis versio

Takaisin ylös