UKK: Korjaustyöt ja niiden suunnittelu

 

Kysymys: Miten pääsuunnittelijan pätevyys määritellään, käykö kirvesmies pääsuunnittelijaksi?
Vastaus: Hakemuksen perustana oleva suunnitelma tulee olla hankkeen vaativuuteen ja laajuuteen nähden riittävän pätevän henkilön laatima.

Pääsuunnittelijalla tulisi olla kokemusta perinteisten rakennusten korjaamisesta. Kokenut kirvesmies voi olla pätevä pienehköjen korjaustöiden pääsuunnittelija.

Rakennusluvan vaativissa hankkeissa pääsuunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman A2 (Rakennukset suunnittelijat ja suunnitelmat) mukaan ja kunnan rakennustarkastusviranomainen voi neuvoa tarvittaessa asiassa.

K: Mistä löytää hyviä suunnittelijoita?
V: Hyvän suunnittelijan voi löytää hyvän korjauksen jäljiltä. Kannattaa kysellä kokemuksia eri tahoilta: muilta taloja korjanneilta, maakunnallisilta asiantuntijoilta ja kysellä voi myös Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

K: Voiko näyttämön purkaa jotta saliin saadaan lisätilaa esim. tanssille tai istuinryhmille?
V: Seurantalon näyttämöä ei saa avustuksilla tehtävissä töissä purkaa.

K: Mitä tarkoittaa se, että vaurion syy on poistettava korjauksessa?
V: Vaurio, esim. lattian lahoaminen on vain oire. Lattiaa ei voi uusia tutkimatta vaurion syytä. Vaurion syy, esim. alapohjan tuuletuksen estyminen, tulee poistaa, jotta vaurio ei toistu. Tämä edellyttää perinteisten rakenteiden toimintaperiaatteiden tuntemusta.

K: Mikä on paras katemateriaali?
V: Katto on talon ”viides julkisivu”, joten kateainetta valittaessa on huomioitava teknisten ominaisuuksien lisäksi talon tyyli. Perinteiset parhaat katemateriaalit konesaumapelti, kattohuopa tai tiili sopivat seurantaloille. Kateaineen vaihtaminen vaatii yleensä rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan.

K: Voiko betonitiilikattoa korjata?
V: Betonitiilikaton voi pestä painepesurilla ja maalata sementtimaalilla. Perusteellisemmissa korjauksissa tiilet on otettu alas, puhdistettu ja maalattu sekä aseteltu takaisin. Korjauskelvottomat tiilet voidaan korvata samanlaisilla vanhoilla tiilillä.

K: Saako avustusta parketin tekemiseen lautalattian sijaan?
V: Perinteisiin seurantaloihin kuuluu yleensä lautalattia eikä lautalattiaa tule muuttaa parketiksi tai laminaatiksi.

K: Mikä on paras tapa käsitellä lautalattia?
V: Perinteisen seurantalon lattian pintakäsittelyksi suositellaan huonetilasta ja tapauksesta riippuen esim. vahausta tai maalausta. Vahattu lattia on myös hyvä tanssittava. Lakkausta ei suositella.

K: Voiko avustusta saada lämmitysjärjestelmän uusimiseen, saako avustusta ilmalämpöpumppuihin?
V: LVI-työt kuuluvat avustuksen piiriin. Talojen lämmitysjärjestelmän suunnittelu on alan ammattilaisen työtä. Kotiseutuliitossa on laadittu LVI-töitä koskeva ohje, jossa neuvotaan näiden töiden suunnittelussa. Ilmalämpöpumppuja koskevien suunnitelmien on täytettävä ohjeessa esitetyt tiukat vaatimukset.

K: Millä maalilaaduilla ulkovuoraus on paras maalata, voiko talon maalata lateksilla?
V: Parhaat maalit ovat keittomaali (punamulta, keltamulta) ja pellavaöljymaali. Petroliöljymaali sopii erityisesti kohteisiin, jotka on aiemmin maalattu lateksilla. Rapatut seinät tulee maalata kalkkimaalilla. Ns. muovimaalit kuten lateksit eivät sovi perinteisten seurantalojen maalaamiseen.

Takaisin ylös

K: Minkä väriseksi maalaisimme talomme?
V: Rakennuksen värin valinta on suunnittelukysymys. Perusteena värin valintaan voidaan käyttää tutkimukseen perustuvaa alkuperäistä väriä, nykyistä väriä tai hyvällä maulla määriteltyä uutta kokonaan uutta väritystä. Talon väristä on joskus päätetty myös demokraattisesti kansanäänestyksellä. Värin muuttaminen vaatii yleensä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan.

K: Voiko avustusta saada ikkunoiden uusimiseen?
V: Vanhat ikkunat on tehty valikoidusta puutavarasta ja ne ovat yleensä korjauskelpoiset. Ikkunoiden korjausmahdollisuus on aina tutkittava ja avustuksella tuetaan ensisijaisesti ikkunoiden korjaamista. Juuri koskaan kaikki ikkunat eivät ole uusimisen tarpeessa ja jos joku yksittäinen ikkuna joudutaan uusimaan, se onkin tehtävä vanhan mallin mukaan.

K: Voiko tulisijat purkaa seurantalolta?
V: Suosittelemme, että tulisijat ja hormit kunnostetaan ja pidetään toimintakunnossa. Myös savupiiput kuuluvat katoille ja ne tulisi suojata ”hatuilla”.

K: Saako avustusta kalusteiden hankkimiseen?
V: Jos talolla ei ole lainkaan kalusteita, tai jos kalusteet ovat todella huonokuntoisia, avustusta voidaan myöntää ns. talon tyyliin sopivien kalusteiden hankkimiseen. Tämä tarkoittaa lähinnä saliin ja ravintolaan hankittavia pääosin puurakenteisia tuoleja, penkkejä ja pöytiä.

Takaisin ylös