Kotiseutuliiton ja kotiseututyön tavoitteet

Suomen Kotiseutuliiton tavoitteet

 • Monimuotoisen suomalaisuuden tukeminen
 • Kulttuuriperinnön vaaliminen, tallentaminen, tutkiminen ja siitä kertominen
 • Kotiseutujen monipuolinen kehittäminen
 • Elinympäristön viihtyisyyden parantaminen
 • Paikallisen kotiseututyön tukeminen ja sen arvostuksen edistäminen
 • Ihmisten kiintymyksen lisääminen kotiseutuun
 • Kulttuuriympäristöjen arvostuksen korostaminen
 • Kansalaistoiminnan tukeminen ja voimistaminen
 • Kotiseutuhengen ylläpitäminen
 • Kotiutumisen ja kotouttamisen vahvistaminen
 • Kotiseututyön aatteellisen pohjan vahvistaminen

Kotiseututyön tavoitteet

 • Elinympäristön viihtyisyyden parantaminen
 • Kotiseututunteen vahvistaminen
 • Kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
 • Alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen
 • Paikalliskulttuurien vaaliminen, edistäminen ja esille tuominen
 • Asukkaiden omatoimisuuden voimistaminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen